Martina Haglund Högberg, utgivare på Cancer och Allergifonden