Du som forskar på cancer och/eller allergi och har en anställning eller anknytning till ett svenskt universitet eller högskola kan ansöka om Cancer- och allergifondens forskningsanslag.

Vi har utlysning av forskningsanslag en gång per år, vanligtvis under tidig höst. När ansökningsperioden är öppen publicerar vi all information om ansökan på denna sida.

Maximalt belopp som du kan ansöka om för ditt projekt är 500 000 kronor och ansökan får endast omfatta ett år. Som sökande ansvarar du för att samtliga tillstånd (från Etiknämnd, LMV, Integritetsskyddsmyndigheten med mera) föreligger och att projektet bedrivs i enlighet med god etik och enligt gällande lagstiftning.

Cancer- och allergifondens forskningsanslag får inte användas till regelrätta djurförsök.


Ansökningsperiod 2023

Ansökan om anslag till forskningsprojekt genom Cancer- och allergifonden för 2024 är nu stängd.


Bedömning av forskningsansökningar

En bedömningskommitté som består av sakkunniga med expertis inom olika områden och som är verksamma i olika delar av landet, bedömer alla ansökningar om forskningsanslag som kommer in till Cancer- och allergifonden. Varje sakkunnig genomför sin bedömning individuellt och oberoende av varandra genom att poängsätta ett antal kriterier enligt en fastställd mall.

De kriterier som ingår är bland annat originalitet, vetenskaplig skicklighet, relevans till cancer och/eller allergi och genomförbarhet. De sakkunniga rapporterar in sin bedömning till Cancer- och allergifondens kansli som sammanställer en scoresumma genom att lägga samman resultat från de enskilda bedömarna. På så sätt graderas ansökningarna, och sammanställningen utgör grunden till styrelsens beslut om tilldelning av forskningsanslag.


Behandling av personuppgifter

I vår personuppgiftspolicy kan du läsa hur vi behandlar dina personuppgifter när du har skickat in en ansökan till oss.