Föräldrar sökes till forskningsprojekt

En vuxens och ett barns hand i bild med en tussilago emellan

U-CARE vid Uppsala universitet önskar rekrytera föräldrar till en rådgivande grupp som ska arbeta med att utvärdera ett självhjälpsprogram för föräldrar till cancerdrabbade barn.

När ett barn insjuknar i cancer ställs höga krav på barnets föräldrar. Samtidigt som föräldrarna hanterar sin oro och sorg tar de hand om sitt sjuka barn och dessutom många gånger syskon och arbete. Efter att barnets behandling avslutats får många föräldrar tid att reflektera över sina egna behov och känslor. I den situationen kan föräldrar behöva stöd. 

Inom forskningsprogrammet U-CARE vid Uppsala universitet har forskningsgruppen, tillsammans med föräldrar vars barn behandlats mot cancer, utvecklat och testat ett internetbaserat självhjälpsprogram för de föräldrar som upplever ett behov av stöd för att handskas med nedstämdhet och oro efter att barnets behandling avslutats. 

Nu ska självhjälpsprogrammet utvärderas i en studie. Detta arbete vill forskarna genomföra tillsammans med en rådgivande grupp av föräldrar vars barn avslutat en cancerbehandling tre månader till fem år tidigare

Att som förälder vara med i den rådgivande gruppen innebär att vid åtta digitala workshops diskutera hur programmet ska utvärderas på bästa vis samt att delta vid styrgruppsmöten och intervjuas om att vara med i den rådgivande gruppen och arbeta med vår forskargrupp. 

Arbetet kommer att ersättas ekonomiskt. 

Huvudansvarig forskare är professor Louise von Essen, e-post: [email protected], tel: 070-425 07 14 och projektet stöds av Barncancerfonden, Cancerfonden och Vetenskapsrådet. 

Om du är intresserad av att vara med i den rådgivande gruppen eller vill veta mer, meddela det senast 2024-02-19 via e-post till [email protected] eller via telefonnummer 018-471 65 73. 

Vi kommer att bjuda in cirka 10 föräldrar som önskar samarbeta med oss till ett digitalt rekryteringsmöte. Efter mötet kommer vi bjuda in cirka sex föräldrar med varierande bakgrund till den rådgivande gruppen. 

Läs mer om projektet här.

Louise von Essen