I samband med att du ger en gåva behandlar vi dina personuppgifter enligt vår personuppgiftspolicy.

Din gåva är livsviktig!

Cancer drabbar allt fler och allergi är den största kroniska sjukdomen i Sverige. Samhällets skyddsnät räcker inte alltid till och vi ser ett ökat behov av stöd till de som lever i ekonomisk utsatthet och dessutom drabbats av sjukdom.

Tack vare din gåva kan vi hjälpa forskningen framåt och ge stöd till sjukdomsdrabbade och utsatta medmänniskor här och nu.

Skattereduktion för gåvor

Du kan få skattereduktion för gåvor till Cancer- och allergifonden. Ge minst 200 kronor så har du möjlighet att få tillbaka 25 procent av gåvan på skatten. Läs mer om skattereduktion här.