Cancer- och allergisjukdomar hör till de största folksjukdomarna i Sverige och ökar starkt utan att vi riktigt kan förklara varför.

En gemensam nämnare för cancer och allergi är immunsystemet – vår kropps självförsvarssystem. Men immunsystemet reagerar på olika sätt för allergiker och för cancerdrabbade: medan det överreagerar för allergiker, reagerar det inte alls på cancerceller.

När det gäller allergi blir immunsystemets celler överkänsliga för något visst ämne som inte är farligt, till exempel björkpollen, och det orsakar en inflammation och allergiska symptom.

När det gäller cancer reagerar ofta immunsystemet inte tillräckligt starkt. Cancerceller är normala celler med skadat DNA som inte följer friska cellers livsförlopp (vägrar att dö). För immunsystemet uppträder dessa celler som vanliga kroppsceller och det angriper därför inte dessa. Kroppens egna immunsystem har potential att döda cancerceller men av olika anledningar (till exempel att miljön i tumören hindrar dem) gör den inte det hos cancerdrabbade, vilket ger dem möjlighet att spridas.

Immunterapi

För både cancer och allergier kan man sätta in immunterapi, vilket är ett sätt att stärka immunsystemet. Men immunterapin fungerar då lite olika:

  • för allergiker syftar immunterapi till att dämpa överaktiva immunceller för att minska allergisymptomen
  • för cancerpatienter syftar immunterapi till att väcka upp sovande immunceller för att få dem att agera.

Immunterapi för allergidrabbade ges vanligtvis genom behandling med allergen som förorsakar allergisjukdomen. Allergenen tas genom injektion och mängden ökas gradvis över en lång tidsperiod. Immunterapi hjälper immunsystemet att bygga upp en tolerans mot allergenet så att immuncellerna inte överreagerar när de blir exponerade för allergenet (till exempel björkpollen).

Immunterapi för cancerpatienter har ett helt annat mål, faktum är att effekten nästan är den motsatta. Målet för cancer-immunterapi är att på något sätt hitta cancercellerna och sedan trigga igång immunsystemet för att attackera dem. Det finns olika metoder för detta. Mycket viktig forskning bedrivs idag för att ta fram biomarkörer och receptorer.

Forskning om immunsystemet som får stöd

Att stärka immunsystemet kan både skapa förståelse för sjukdomarna och leda till behandling. Därför ger Cancer- och allergifonden stöd till ett flertal forskningsprojekt om just immunsystemet. Några av dessa är:

Eva Sverremark Ekström studerar om tarmflorans uppsättning hos barn påverkar immunsystemet och allergiutvecklingen.

Läs om Eva Sverremark Ekströms forskningsprojekt

Helen Kaipe vill påverka immunsystemets T-celler för att få dem att döda cancerceller hos patienter med cancer i bukspottkörteln.

Läs om Helen Kaipes forskningsprojekt

Jenny Hallgren Martinsson vill bota pollenallergi genom immunterapi.

Läs om Jenny Hallgren Martinssons forskningsprojekt

Maria Jenmalm vill stärka immunsystemet hos nyfödda med hjälp av bakterier

Läs om Maria Jenmalms forskningsprojekt