För många känns tanken på att planera inför sin egen bortgång avlägsen. Men ett testamente underlättar för de efterlevande då det tydliggör din sista vilja. Att skriva testamente handlar om att planera för hur det vi har, får bäst användning när vi inte längre finns.

Du behöver varken advokat eller tjusigt ordförråd för att skriva ditt testamente, du kan skriva för hand, eller på dator. Och du kan alltid skriva om det, hur många gånger du vill.

Enligt lag har dina bröstarvingar alltid rätt till 50 procent av din kvarlåtenskap (aktier, pengar, fastigheter, möbler, smycken med mera). Om du är gift ärver din make/maka dig automatiskt. Om du däremot är sambo så måste du teckna ett testamente om du vill att din sambo ska ärva dig. Har du varken arvingar eller testamente tillfaller din kvarlåtenskap Allmänna arvsfonden.

Testamentera till Cancer- och allergifonden

Testamentsgåvor som tillfaller Cancer- och allergifonden kommer till nytta genom att finansiera forskning på cancer och allergier, och hjälpa sjuka och ekonomiskt utsatta medmänniskor här och nu. Alla testamentsgåvor oavsett storlek, gör skillnad. De bidrar till en friskare framtid och en medmänskligare nutid.

Du kan testamentera pengar, men också aktier, fastigheter, bostadsrätter, mark, bilar och båtar. Att skriva in en organisation i sitt testamente är mycket enkelt.

Din vilja – ditt val

Att skriva testamente är ett personligt ställningstagande och det är viktigt att det görs på ett korrekt sätt. Ett testamente till välgörenhet kan involvera endast delar av din kvarlåtenskap, utöver dina bröstarvingars laglott. För att teckna testamente behöver du inte anlita advokat. Den går att relativt enkelt göra genom att ha ett fåtal riktlinjer i åtanke:

  • Testamentet ska vara skriftligt, ej muntligt.
  • Testamentet ska vara korrekt daterat.
  • Testamentet ska på samtliga sidor vara undertecknat av dig och två vittnen (som är över 15 år, i full psykisk hälsa och är inte testamentstagare eller släkt med den som gör testamentet).
  • Vittnens uppgift är att intyga om testatorns namnunderskrift är korrekt och att testamentet tecknats i full psykisk hälsa. Deras uppgift är inte att läsa eller känna till testamentets innehåll.
  • Testatorn och vittnen ska också uppge namnförtydligande till deras underskrifter och samtliga personnummer på en av sidorna.

Testamentet behöver inte arkiveras eller registreras, men vi uppmuntrar dig att förvara det på ett säkert ställe och att någon annan vet var testamentet förvaras.

Tänk på det här när du ska ta med en ideell organisation i ditt testamente

  • Skriv inte att fast egendom ska säljas först (eftersom ideella organisationer är skattebefriade).
  • Öronmärk inte gåvan.
  • Ge hellre en procentuell andel än ett fast belopp.
  • Kom ihåg att uppge organisationsnummer.

Rabatterade priser hos Lavendla Juridik

Cancer- och allergifonden samarbetar med Lavendla Juridik som erbjuder reducerade priser på sina tjänster till våra givare.

Läs om vårt samarbete med Lavendla Juridik

Vill du veta mer?

Varmt välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vår verksamhet i samband med testamentesfrågor. Mejla till [email protected] så hör vi av oss.