Du som har drabbats av cancer och/eller allergi och har det tufft ekonomiskt kan ansöka om ekonomiskt bidrag från Cancer- och allergifonden.

För att ansöka om ekonomiskt bidrag behöver du ladda ner och fylla i vår ansökningsblankett som du sedan skickar in till oss per post. Om du inte har möjlighet att skriva ut blanketten själv är du välkommen att höra av dig till oss så skickar vi en till dig.

Det finns två varianter av ansökningsblanketten:

För att vi ska kunna bedöma ansökan måste den vara komplett. Det vill säga att alla rutorna i blanketten är ifyllda, alla dokument som krävs skickas med och att blanketten är underskriven. Om det saknas någon bilaga eller information skickar vi tillbaka ansökan utan att ta ett beslut.

Fullständig information om vad som gäller för att ansöka om ekonomiskt bidrag och hur du går tillväga finns i blanketten.

Har du frågor om ansökan är du varmt välkommen att höra av dig till oss:
Telefon: 08-34 59 90, helgfria onsdagar och torsdagar klockan 10:00–12:00.
E-post: [email protected]


Villkor för ansökan

Du som söker måste vara:

 • folkbokförd och bosatt i Sverige
 • drabbad av cancer och/eller allergi
 • ekonomiskt behövande (enligt Skatteverkets riktlinjer, se nedan).

Ekonomiska krav för ansökan

När du ansöker om bidrag gör vi en helhetsbedömning av hushållets ekonomi. Vi följer Skatteverkets riktlinjer för att bedöma det ekonomiska hjälpbehovet. Skatteverket använder prisbasbelopp som grund för bedömning. Prisbasbeloppet fastställs årligen av regeringen. Inkomst och förmögenhet ska jämföras med prisbasbeloppet det år som inkomsterna i
ansökan avser. Skickar du in en ansökan med inkomstuppgifter för år 2022 är det prisbasbeloppet för år 2022 som gäller, det vill säga 48 300 kronor.

I enlighet med Skatteverkets riktlinjer gäller följande:

Är du ensamstående får du ha en årsinkomst på högst fyra prisbasbelopp. Du får ha en förmögenhet motsvarande högst ett prisbasbelopp.

Om du är gift eller samboende får ni ha en sammanlagd årsinkomst på högst fem prisbasbelopp. Ni får tillsammans ha en förmögenhet motsvarande högst två prisbasbelopp.

Om du har barn boende hemma tillåts en ökad inkomst- och förmögenhetsgräns, med ett prisbasbelopp för inkomst respektive förmögenhet per barn.


Se hur du ansöker här

Räkneexempel på vad du får ha för inkomst

Se video med räkneexempel på tak för inkomst om du skickar in uppgifter för 2022

Se video med räkneexempel på inkomstuppgifter om du skickar in handlingar för 2023


Handläggning och beslut

Handläggningstiden varierar beroende på hur många ansökningar som kommer in, men generellt så tar det mellan fyra och sex veckor att få ett beslut. Beslutet skickar vi alltid med post till den adress som är angiven i ansökan.


Villkor för ersättning

Beviljade bidrag är personliga och kan endast användas i Sverige inom ett år från beslutsdatum. Vi kan endast bevilja bidrag en gång per kalenderår till en och samma sökande, och som regel högst 20 000 kronor totalt till en och samma person under en 10-årsperiod. Undantag kan göras för recidiv, det vill säga återfall, av sjukdom och nya sjukdomsdiagnoser.

Exempel på vad vi beviljar ekonomiskt bidrag till:

 • ersättning för frikort och högkostnadsskydd när detta uppnåtts
 • viss komplementär vård
 • peruk och special-bh
 • näringsdrycker och kosttillskott
 • andra sjukdomsrelaterade kostnader som till exempel rehabilitering med behandlande syfte eller hyra av stuga eller liknande inom Sverige
 • vissa hjälpmedel i hemmet, framför allt för allergisjuka, i form av allergidammsugare, kvalsterskydd, tvättmaskin.

Exempel på vad vi inte kan bevilja ekonomiskt bidrag till:

 • investering i egen fastighet
 • utlandsresor
 • kostnader för resor
 • hyra av bil
 • parkeringsavgifter
 • studiemedel
 • lägenhetshyra eller andra räkningar som inte är sjukdomsrelaterade.

Vi betalar inte ut bidrag i form av kontanter, utbetalningsavi eller check. Inom den beslutade summan ersätter vi utlägg av egenavgiften för läkarvård och för medicin efter att ”Frikort läkarvård” och ”Högkostnadsskydd läkemedel” uppnåtts och kopior av dessa skickats in till oss. En förutsättning för att ersätta utläggen är att sökanden har ett eget personligt bankkonto.

Inom den beslutade summan betalar vi de obetalade överenskomna fakturor som sökanden skickar till oss. Observera att vi inte kan bevilja bidrag i efterskott. Det innebär att vi inte ersätter kostnad för redan inköpta hjälpmedel eller redan genomförd rehabiliteringsvistelse.

Dessa kriterier har utarbetats i samarbete med vår revisor.


Behandling av personuppgifter: I vår personuppgiftspolicy kan du läsa hur vi behandlar dina personuppgifter när du skickat in en ansökan till oss.