Martina Haglund Högberg, utgivare på Cancer och Allergifonden - Sida 2 av 3