Tre cancerdiagnoser och en vilja av stål: läs Linnéas inspirerande historia

Från patient till påverkare – Linnéas väg till återhämtning.

Linnéa har en drivkraft som syns i ögonen. Med en bakgrund inom hälsorelaterade frågor har hon mött tre cancerdiagnoser med ett proaktivt förhållningssätt och använt sin kunskap för att navigera genom behandlingarna. Hennes berättelse speglar självständighet och en oerhörd vilja att övervinna de hinder som sjukdomen ställer i vägen.

—2012 startade jag ett företag och undersökte vilka orsaker som ligger bakom sjukskrivningar. Jag hittade många systemfel, bland annat kom cancerpatienter till mig och sa att de inte får någon rehabilitering. Det här kaoset skapar ohälsa. 2016 drabbades jag av cancer och fick själv uppleva hur illa det var.

säger Linnéa.

Linnéa har själv fått kämpa för att få den eftervård hon behövt och fick själv leta upp vilka vitaminer och mineraler hon behövde.

Diagnosen som pausade livet

2016 sökte Linnéa vård för ett sår på vänstra bröstet som inte läkte. Samtidigt hade hon under en lång tid blivit tröttare och tröttare och inget hon gjorde hjälpte. Hon var sjukskriven och livet var kaotiskt av olika anledningar. Hon fick beskedet på vårdcentralen att hon hade hudcancer och Södersjukhuset ville att hon skulle komma dit.

2018 fick hon två återfall; det ena vid nyckelbenet och det andra i lungan. Hon åkte skytteltrafik mellan behandlingarna 2018, 2019 och 2020. Idag har hon gått igenom hela tre tuffa canceromgångar.

Linneas väg tillbaka till livet genom kunskap och uthållighet

Under den sista cancerbehandlingen (immunterapi) sa kroppen ifrån och Linnéa kände hur livet rann ur henne bokstavligen. Några av alla biverkningarna hon fick var hudutslag, enorm frossa och att njurarna slutade fungera. Hon var beredd att ge upp efter fjärde (av nio) behandlingar. På sjukhuset uppmanade de henne att dricka ordentligt med vatten men då hon själv har en hälsoutbildning i bakgrunden visste hon att det uppstått en enorm vitamin- och mineralbrist och tog saken i egna händer. Hon läste allt hon kunde komma över om vitaminer och mineraler och tog fram en egen kur av detta. Hon är idag övertygad om att det, i kombination med immunterapin på sjukhuset, bidrog till att behandlingen verkade.

Hur mår du nu?

— Hjärnan är så van vid att kroppen har cancer, vid minsta annan ohälsa, till exempel smärtor, hosta, trötthet, så tolkar hjärnan signalerna felaktigt. Det kan göra en orolig. Men nu är jag cancerfri. I januari 2020 hade jag ett möte med en psykoterapeut som hjälpte mig att tolka resultaten efter undersökningar där det stod att ”cancern inte är aktiv”. Det innebär alltså att cancern har dött,

säger Linnéa.

Ett viktigt stöd: Cancer- och allergifondens roll i Linnéas återhämtning

Linnéas sista cancerbehandling var den tuffaste. Kroppen tog enormt mycket stryk och hon känner fortfarande av biverkningar.

Att få återgå till ett gott liv efter cancerbehandling är enormt viktigt, inte bara för personen som varit sjuk utan för samhället i stort. Behovet av stöd ser olika ut beroende på person och sjukdom, vissa behöver mer stöd än andra. När en går igenom en cancerprocess (med allt vad det innebär) så är det mycket känslor som behöver bearbetas. Det kan till exempel vara sorg och rädslor, ibland kan det behövas samtalshjälp för att sortera tankar. För andra kanske det är en skön säng som behövs för att kunna sova gott, om man lever med smärta som biverkning.

—Jag förespråkar något jag kallar ”hälsorehabilitering” – som jag ser som grunden för arbetsrehabilitering. Det gäller alla sjukdomar, inte bara cancer,

säger Linnéa.

För att ha råd med sin rehabilitering sökte Linnéa på nätet efter fonder och stiftelser att söka stöd från. Då hittade hon Cancer- och allergifonden. Genom stödet från Cancer- och allergifonden fick Linnéa nödvändig rehabilitering.

Vi vet hur viktigt rehabilitering är efter en cancerbehandling och då Linnéa uppfyllde alla våra krav för ekonomiskt stöd kunde vi bevilja henne tio dagars rehabiliteringsvård på Bräcke diakonis rehabcenter i Falköping.

Linnéa klarade inte riktigt att skriva ansökan själv på grund av biverkningar av cancermedicinen, så hon fick hjälp av en väninna.

—När jag fått ansökan beviljad och ringde till er för att höra hur jag nu går till väga sa ni ’lämna över fakturorna till oss och koppla av’, vilket var precis vad jag behövde höra och gjorde,

säger Linnéa.

Linnéas engagemang: från erfarenhet till handling

Linnéa vill hjälpa andra sjukdomsdrabbade och har startat en patientförening för att få in kunskap om näringsmedicin och hälsorehabilitering i sjukvården: Patientförening för integrativ medicin, som finns i form av en Facebooksida. Eftersom hon vet att cancerbehandlingar ger näringsbrist förespråkar hon en kombination av sjukvårdsresurser och alternativmedicin, till de patienter som är öppna för det.

—Om patienter själva mixrar blir det inte patientsäkert, vilket det måste vara, därför vore det bättre att få in näringslära i sjukvården, inte bara för cancerpatienter, säger hon. Tyvärr är resurserna i regionerna väldigt olika. En patient får till exempel åka till två andra sjukhus i andra delar av landet för att få undersökning. Det här dränerar en patients energi, när den redan är i en svår hälsokris.

Ett cancerbesked kan aktivera psykisk ohälsa. När jag skapade en hälsoenkät 2021 där långtidsarbetssökande inskrivna på Arbetsförmedlingen fick svara på frågor om hälsofrämjande aktiviteter, hittade jag arbetssökande som inte vet hur man söker vård för sin psykiska och fysiska ohälsa, bland annat hittade jag cancerpatienter. Det borde man ändra på och utveckla i vården,

säger Linnéa.

Ditt stöd

Tack vare gåvor från privatpersoner och företag, kunde vi hjälpa Linnéa. Vill du hjälpa fler i Linnéas situation?

Ge en gåva och bli en del av lösningen.

Stöd kampen mot cancer och allergier.