Cancer- och allergifondens ledning består av styrelsen tillsammans med generalsekreterare.

Styrelseledamöterna i Cancer- och allergifonden är invalda för att med sina enskilda professionella bakgrunder, kvalifikationer och erfarenheter utveckla och driva organisationens ändamålsarbete framåt.

Dan Haneklint 
Styrelseordförande
Telefon: 070-815 12 43
E-post: [email protected]

Entreprenör och konsult med bred kompetens och mångårig erfarenhet inom marknadsföring, kommunikation och insamling.


Mikael Björnstedt
Styrelseledamot och vetenskaplig sekreterare

Professor och överläkare för patologiavdelningen vid Karolinska Institutet i Stockholm. Många års erfarenhet inom främst cancerområdet som både forskare och läkare.


Jörgen Borgsved
Styrelseledamot

Verksamhetschef för Cancer- och allergifonden under perioden 2008-2014. Tidigare verksam inom olika branscher med huvudinriktning på projektledning, management och företagsekonomi.


Anneli Uhlin
Styrelseledamot

Verksamhetschef för Cancer- och allergifonden under perioden 2015-2018. Yrkesbakgrund inom ekonomi och insamling. Tidigare även aktiv inom livsstil, miljö och hälsa.


Emilie Bravo 
Generalsekreterare
Telefon: 076-847 07 00
E-post: [email protected]

Generalsekreterare för Cancer- och allergifonden sedan 15 februari 2021. Emilie har över 20 års erfarenhet av arbete inom marknadsföring, strategi och kommunikation från tjänster på bland annat Sveriges Television, Svenska Postkodlotteriet och Allmänna arvsfonden/Kammarkollegiet, samt även som kommunikationskonsult på webb- och reklambyrå. Hon har en filosofie kandidatexamen i data- och systemvetenskap från Stockholms universitet och journalistutbildning från Poppius Journalistskola.


Generalsekreterarens månadslön under 2024: 58 000 kronor