Cancer- och allergifonden ger personligt ekonomiskt stöd till sjukdomsdrabbade och ekonomiskt utsatta människor i Sverige.

Stödet vi kan ge är möjligt tack vare de gåvor vi får ta emot. Under 2022 kunde vi bevilja strax över 635 000 kronor i stöd till 144 sjuka och utsatta medmänniskor.

Ansökan om ekonomiskt bidrag skickar du in via post, vi tar löpande emot och hanterar ansökningar under hela året. Du som ansöker ska vara folkbokförd och bosatt i Sverige, kunna påvisa en aktuell cancer- och/eller allergidiagnos samt redogöra för ditt ekonomiska hjälpbehov.