Martina Haglund Högberg, utgivare på Cancer och Allergifonden - Sida 3 av 3