Sedan 2006 är det möjligt för privatpersoner att skattefritt skänka sina aktieutdelningar till skattebefriade ideella organisationer med allmännyttiga ändamål, däribland Cancer- och allergifonden.

När du som privatperson skänker din aktieutdelning till Cancer- och allergifonden ökar din gåva med 43 procent i värde eftersom du inte behöver betala kapitalskatt. För varje hundralapp med en skattesats på 30 procent innebär detta 143 kr till välgörande ändamål.

När du stödjer oss med din aktieutdelning betyder det att vi kan stödja ännu fler privatpersoner och forskningsprojekt. Tillsammans ökar vi livskvaliteten för sjukdomsdrabbade och deras anhöriga och bidrar till att skapa en friskare framtid för våra barn och barnbarn!

Skänk din utdelning till oss

Om du har dina aktier hos en bank eller annan kapitalförvaltare så ska du göra Cancer- och allergifonden till mottagare (rättighetshavare) av din utdelning minst en vecka före bolagsstämman.

Om du är kund hos Avanza eller Nordnet så har du möjlighet att direkt på din sida hos nätmäklaren, välja att ge din utdelning som gåva till oss. Följ instruktionen hos din nätmäklare.

Du kan kontakta din bank, kapitalförvaltare eller besöka bolagens webbsidor för att se när bolagsstämman äger rum om du inte fått inbjudan som aktieägare till bolagsstämman.

Villkor för att du inte ska behöva betala kapitalskatt

 • Att aktiebolaget är börsnoterat eller är ett fåmansbolag.
 • Att aktieägare står som direkt ägare, det vill säga inte som delägare i en aktiefond.
 • Att den mottagande hjälporganisationen är en ideell förening eller stiftelse som har ett allmännyttigt ändamål och därför inte är skatteskyldig.
 • Att aktieägaren avsäger sig rätten till utdelning innan bolagsstämman.
 • Att det är kontant utdelning från ett börsnoterat bolag eller ett fåmansbolag.
 • Att aktierna är registrerade på dig som privatperson.

Mer information hittar du på: www.aktiegåvan.se

Viktigt att tänka på!

 • Donationen måste göras innan bolagsstämman fattat beslut om årets utdelning.
 • Bestäm vilken/vilka aktieutdelningar du ska donera och hur mycket.
 • Fyll i blanketten ”Anmälan om rättighetshavare för VP-konto” och lämna den till din bank/fondbolag.
 • Spara kvittot för överföringen, det ska bifogas deklarationen påföljande år för att du ska slippa skatt.
 • Det går att donera anonymt.