Cancer- och allergi är vår tids folksjukdomar. Det finns cirka 200 olika cancersjukdomar, och allergi är Sveriges största kroniska sjukdom.

Var tredje får cancer

I Sverige är det drygt 60 000 personer som drabbas av cancer varje år. Antalet cancerfall har ökat kraftigt under de senaste årtiondena och var tredje människa beräknas drabbas av någon form av cancer under sin livstid. Trots det ökande antalet cancerfall har dödligheten minskat, tack vare att både diagnostik och behandling förbättrats. Ökningen beror mycket på att vi blir allt äldre, men det är inte hela förklaringen. Till viss del kan en del cancersjukdomar vara ärftliga, men det är vår närmiljö och våra levnadsvanor som också har en stor del i det ökande antalet cancerfall.

Allergier ökar

Omkring 30 procent av vår befolkning har någon form av allergisk sjukdom. Även allergier har ökat, liksom intolerans. I Sverige utgör allergiska sjukdomar den största icke-smittsamma sjukdomsgruppen bland barn och unga vuxna. En tredjedel av alla barn i Sverige har någon form av allergisk sjukdom. Behovet av bättre och mer individanpassade behandlingar är stort.

Forskningen måste gå framåt

Varför cancer och allergi ökar vet ingen riktigt säkert. Vi behöver forskning för att hitta svar, och forskning kräver resurser. Forskning på svenska universitet och högskolor finansieras till 14 procent av privata finansiärer och icke vinstdrivande organisationer, så som Cancer- och allergifonden.

Alla har inte råd att bli sjuka

Bland de som drabbas av cancer- eller allergisjukdomar finns personer som inte har råd med de utgifter som sjukdomen kostar. Det innebär ett extra lidande att både vara sjuk och uppleva en ekonomisk stress och oroa sig för om pengarna ens räcker till basala vardagliga behov.

Behovet av hjälp hos de sjukdomsdrabbade som är ekonomiskt utsatta är stort, vilket vi ser i alla de ansökningar om bidrag som kontinuerligt kommer in till oss.

Forskning som förebygger, lindrar och botar cancer och allergisjukdomar

Cancer- och allergifonden arbetar för att det ska vara möjligt att förebygga cancer- och allergisjukdomar i större utsträckning. Det kan vi uppnå genom att få mer kunskap om kroppen och sjukdomarna. Därför stöder vi forskning som strävar efter bättre och säkrare behandlingar så att den som är sjuk ska skonas från biverkningar och onödiga behandlingar som i sig kan orsaka stort lidande. Det vill säga forskning som hittar nya behandlingsmetoder och mediciner.

Cancer- och allergifonden prioriterar patientnära forskning, som ska komma patienter till nytta inom en relativ närtid. Vi har också som villkor för våra forskningsanslag att pengarna inte får användas till regelrätta djurförsök.

Bidrag som höjer livskvaliteten för svårt sjuka och ekonomiskt utsatta

Cancer- och allergifonden är en av få organisationer som ger personligt ekonomiskt stöd till utsatta människor i Sverige. Vi bedriver hjälpverksamhet och ger stöd till personer som har insjuknat i cancer och/eller allergi, och som har svaga ekonomiska resurser. Det innebär att vi ger bidrag så att den som är sjuk ska kunna betala läkarbesök, mediciner och andra helt nödvändiga omkostnader som uppstår vid sjukdom. Vi ger också människor möjlighet att gå i samtalsterapi, hyra en stuga med familjen eller annan typ av rekreation som ger en chans till miljöombyte och återhämtning.

Vårt arbete gör skillnad