Mellan 1995 och 2019 hyllade Cancer- och allergifonden extraordinära insatser inom cancer- och allergiforskning genom en årlig utdelning av Miljömedicinska priset.

2019 delade vi även ut ett pris till minne av Lennart Sparell, en av Cancer- och allergifondens grundare.

Miljömedicinska priset 1995-2019

Miljömedicinska priset var ett av Sveriges största forskningspriser som Cancer- och allergifonden årligen delade ut till en eller två forskare som utmärkt sig genom sin miljörelaterade forskargärning inom cancer- och/eller allergiområdet.

Här kan du läsa vem som tilldelats Miljömedicinska priset genom åren.

2019

Madeleine Rådinger, professor vid Institutionen för medicin, Göteborgs universitet

2018

Hans Grönlund, docent i immunologi, Karolinska Institutet

Ingrid Hedenfalk, professor bröst/ovarialcancer, Lunds universitet

2017

Annika Scheynius, professor i klinisk allergiforskning, Karolinska Institutet

Sougat Misra, ass. professor vid institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet

2016

Jan-Inge Henter, professor vid Karolinska Institutet och FoU-direktör vid Karolinska universitetssjukhuset

Maria Shoshan, docent vid Institutionen för Onkologi-Patologi vid Karolinska Institutet

2015

Tina Dalianis, professor vid Institutionen för Onkologi-Patologi vid Karolinska Institutet

Marianne van Hage, professor/överläkare samt chef på Enheten för Klinisk Immunologi och Allergi, Karolinska Institutet

2014

Britta Wahren, professor vid Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi vid Karolinska Institutet

Håkan Mellstedt, professor vid Institutionen för Onkologi-Patologi, Karolinska Institutet

2013

Maria Jenmalm, professor i experimentell allergologi vid Linköpings universitet

2012

Eva Sverremark–Ekström, docent vid Institutet för Molekylär Biovetenskap, Wennergren Institutet Stockholms universitet

Anna-Carin Olin, docent, Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset vid Göteborgs universitet

2011

Bengt Fadeel, professor Karolinska Institutet

Stefan Jarl, dokumentärfilmare

2010

Hilde Nybom, professor i hortikulturell genetik och växtförädling vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Balsgård

Bert van Bavel, professor i kemi vid Örebro universitet

2009

Åke Bergman, professor vid Institutionen för Miljökemi vid Stockholms universitet

Kristina Jakobsson, docent vid avdelningen för Arbets- och Miljömedicin vid Lunds universitet

2008

Inga priser delades ut

2007

Roland Grafström, professor i biokemisk toxikologi vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet

Mikael Björnstedt, professor/överläkare vid Institutionen för Laboratoriemedicin, Karolinska Institutet

2006

Eva Millqvist, professor/överläkare vid avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, Sahlgrenska Universitetssjukhuset vid Göteborgs universitet

Christine Wennerås, professor/överläkare vid avdelningen för infektionssjukdomar, Sahlgrenska Universitetssjukhuset vid Göteborgs universitet

2005

Lars Hagmar, professor i miljömedicin vid Lunds universitet

Göran Peterson, professor i kemisk miljövetenskap vid Chalmers Tekniska Högskola 

2004

Agnes Wold, professor/överläkare, immunolog, mikrobiolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgs universitet

Bert Björkner, professor allergolog vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö

2003

Margaretha Jägerstad, professor vid Institutionen för livsmedelsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala

Margareta Törnqvist, docent, miljötoxikolog vid Institutionen för miljömedicin, Stockholms universitet

2002

Mikael Eriksson, docent/överläkare vid Universitetssjukhuset i Lund

Olav Axelson, professor vid Universitetssjukhuset i Linköping 

2001

Marie Vahter, professor vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet

Gunnar Lindgren, lektor vid Göteborgs musikhögskola

2000

Eva Klasson Wehler, docent, Stockholms universitet

Gunilla Lindström, professor, MTM forskningscentrum, Regionsjukhuset i Örebro 

1999

Lars Gustafson, docent i fysiologi vid Karolinska Institutet

Björn Gillberg, fil. lic. i genetik, Miljöcentrum

1998

Björn Nordenström, professor emeritus i klinisk radiologi

Bo Forslind, docent vid Karolinska Institutet

1997

Christoffer Rappe, professor och miljökemist vid Umeå universitet

Lennart Hardell, docent onkologi och överläkare, Regionsjukhuset i Örebro 

1996

Mats Hanson, docent och neurolog, Lund

1995

Olle Johansson, docent och chef för enheten för experimentell dermatologi, Karolinska Institutet

Cancer- och allergifondens pris till minne av Lennart Sparell 2019

Lennart Sparell grundade Cancer- och allergifonden tillsammans med Sören Gywall 1994. Lennart Sparell avled våren 2018 och året därpå delade vi ut ett pris för att hylla hans minne och för att levandegöra stiftarnas andemening med Cancer- och allergifonden.

Pris till minne av Lennart Sparell 2019 delades ut till:

Johan Bengtsson Palme, doktor/forskarassistent vid avdelningen för infektionssjukdomar, Göteborgs universitet