Mångårigt stöd till cancerforskning i framkant

Foto på Håkan Mellstedt vid ett mikroskop

Håkan Mellstedt, professor vid Karolinska Institutet, fick anslag från Cancer- och allergifonden första gången år 2000 och har under många år bedrivit cancerforskning med stiftelsens stöd. Nu driver han ett forskningsprojekt för att utveckla nya precisionscancerläkemedel. Det gäller två nya läkemedel för patienter med olika typer av cancer som inte längre svarar på standardbehandling.

Stödet från Cancer- och allergifonden har varit av central betydelse för att kunna utveckla nya läkemedel vid cancer. Utan detta stöd hade inte denna forskning kunnat bedrivas. Många av de projekt som Cancer- och allergifonden stöttat hade nog aldrig kommit igång om inte ni gått in med de initiala medlen och även haft kapacitet att fortsätta. Jag kan ge flera exempel på detta och där resultaten har blivit till nytta för patienter. Cancer- och allergifonden har också stor uthållighet då många av dem kan gå över decennier. Detta är vardagen för medicinsk forskning i synnerhet den som är patientnära. Det finns aldrig något ”quick fix”.

Alla bidragsgivare till Cancer-och allergifonden: ni har gjort en fantastisk insats genom många år. Jag kan garantera er att varje krona har varit av betydelse för att stödja forskningen mot cancer och allergisjukdomar. Oftast är stegen framåt små men på sikt blir de små stegen till stora steg framåt. Vi får inte heller glömma bort det viktiga stöd som ges till patienter som drabbats av dessa sjukdomar och kan behöva stöd i sitt dagliga liv för att klara av vardagen. Man kan lätt tro att så inte är fallet i dagens Sverige men så är det tyvärr inte.

säger Håkan Mellstedt