CANCER OCH ALLERGI IDAG

Visste du att mer än var tredje barn i Sverige har idag någon form av allergisk sjukdom?
Visste du att mer än var tredje vuxen kommer att få en cancerdiagnos under sin livstid?

Det vill vi förändra.

Vi vill verka för ett starkt immunförsvar som klarar av att hantera dessa två stora folksjukdomar.

VÅRT UPPDRAG

Målet är att färre skall drabbas och att fler ska överleva. För att det ska bli en verklighet leds vi av två uppdrag:

  • Att stödja den som drabbats med rehabiliteringsmöjligheter på sin resa att bli frisk igen
  • Att förbättra framtidsutsikter genom stärkta forskningsinsatser och insikter inom miljörelaterad orsaksforskning.

DITT STÖD GER VINGAR

Ditt återkommande bidrag hjälper oss planera vårt arbete långsiktigt.
Det fina med att bli månadsgivare är att våra administrativa kostnader minskar och att en större andel av ditt bidrag går till ändamålet!

Anmäl dig redan idag!

Vi är Cancer- och Allergifonden

Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden är en ideell organisation som arbetar utan vinstintressen. Vi finns för att vi är övertygade om att den extrema ökningen av cancer- och allergisjukdomar främst hänger samman med miljö och livsstil. Vi ser ett fortsatt stort behov av att utforska miljöpåverkan.

Vårt ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande som drabbats av cancer- och allergisjukdomar och att främja vetenskaplig forskning rörande cancer- och allergisjukdomar. Vår verksamhet består i att bedriva insamling av medel för att främja ändamålet.

Under de 20 år vi verkat har vi haft förmånen att kunna dela ut 250 Mkr till sjukdomsdrabbade och förebyggande miljörelaterad forskning.

Ett stort varmt tack till alla givare som gör vår verksamhet möjlig. Ert stöd gör stor skillnad i mångas liv.

Läs mer om oss »

Stöd vårt arbete snabbt och enkelt via Swish till

1239003609

Varje gåva är guld värd!

Fler sätt att ge

Senaste nyheterna

Läs alla nyheter

Från de vi har hjälpt:

"Ett stort tack för fondmedlen som gjorde det möjligt för mig att vistas på Varbergs kurort. Det var balsam för kropp och själ."

"För mig har de här timmarna varit en läkande rum där jag fått utforska och vårda det som är friskt i mig…"

"Detta är en enorm lättnad att ha fått möjligheten att köpa denna kudde, min nacke, hals och bröstrygg har tagit stor skada av strålningen som gavs i detta område."

"Under min cancersjukdom fick jag en längtan tillbaka till hästar. Till känslan av att vara samman med hästar. Deras härliga väsen. Hade ridit en hel del som ung, men inte på senare år, så nu var det dags att leta. Jag ville ge mina trötta sinnen en upplevelse. Det var viktigt. Tack Cancer- och Allergifonden för att ni gjorde detta möjligt för mig med ert bidrag! "

"Tack snälla för att ni hjälpte mig när jag blev sjuk i cancer.
Jag fick komma till Vidarkliniken i Järna och vila ut och det var välbehövliga veckor."

”Om ingenting skulle förändras, skulle det inte finnas några fjärilar”