Hej företag - bidra till en mänskligare värld med oss!

Vi strävar alltid efter att samarbeta kring frågor som berör och förstärker ert genuina CSR-arbete. Vår verksamhets ändamål är helt rätt om ni som företag vill vara med och ta ansvar för en positiv samhällsutveckling. Kontakt och mer info här»

Din vilja - ditt val

Att skriva testamente är ett personligt ställningstagande och det är viktigt att det görs på ett korrekt sätt. Lavendla Juridik erbjuder våra givare rabatt på flera juridiska dokument. Mer info om testamente och länk till erbjudandet»

Om Cancer- och Allergifonden

Vår verksamhet bygger på vetskapen att närmiljö och livsstil påverkar människans immunförsvar som i sin tur är en gemensam nämnare för cancer- och allergisjukdomar. Vi finansierar forskningsprojekt och ger bidrag till svårt sjuka i stort behov av stöd. Läs mer här »

 

Har du fått hjälp av vår stiftelse?

Skriv en berättelse i vår gästbok som du vill dela med dig av! Då kan vi tillsammans sprida vårt ändamål till fler människor.

Din historia är viktig. Varmt tack från oss!