Höj ditt månadsbelopp

Höj ditt månadsbelopp som månadsgivare så att vi kan hjälpa ännu fler svårt sjuka och ekonomiskt utsatta medmänniskor.

Rädda liv på två fronter

En gåva från dig hjälper sjuka och utsatta medmänniskor samtidigt som den stödjer vetenskaplig cancer- och allergiforskning.

Om Cancer- och Allergifonden

Vår verksamhet bygger på vetskapen att närmiljö och livsstil påverkar människans immunförsvar som i sin tur är en gemensam nämnare för cancer- och allergisjukdomar. Vi finansierar forskningsprojekt och ger bidrag till svårt sjuka i stort behov av stöd. Läs mer här »

Har du fått hjälp av vår stiftelse?

Skicka ett mejl till info@cancerochallergifonden.se och berätta för oss det du vill dela med dig av! Då kan vi tillsammans sprida vårt ändamål till fler människor. Din historia är viktig. Varmt tack från oss!