Nu kan du få skattereduktion

Sedan den 18 juni 2021 är Cancer- och Allergifonden godkända för skattereduktion för gåvor. Det innebär att man kan få skattereduktion för gåvor som skänks till oss från och med det datumet.

Så fungerar det »

Rädda liv på två fronter

En gåva från dig hjälper sjuka och utsatta medmänniskor samtidigt som den bidrar till att finansiera vetenskaplig cancer- och allergiforskning.

Om Cancer- och Allergifonden

Vår verksamhet bygger på vetskapen att närmiljö och livsstil påverkar människans immunförsvar som i sin tur är en gemensam nämnare för cancer- och allergisjukdomar. Vi finansierar forskningsprojekt och ger bidrag till svårt sjuka i stort behov av stöd. Läs mer här »

Har du fått hjälp av vår stiftelse?

Skicka ett mejl till info@cancerochallergifonden.se och berätta för oss det du vill dela med dig av! Då kan vi tillsammans sprida vårt ändamål till fler människor.

Din historia är viktig. Varmt tack från oss!