Sommartider på kansliet

Cancer- och Allergifonden har sommarstängt 4–31 juli och är tillbaka igen i augusti. Ska du ansöka om stöd från oss kan du läsa mer i länken nedan.

Läs mer om datum för behandling av ansökningar »

Rädda liv på två fronter

En gåva från dig hjälper sjuka och utsatta medmänniskor samtidigt som den stödjer vetenskaplig cancer- och allergiforskning.

Om Cancer- och Allergifonden

Vår verksamhet bygger på vetskapen att närmiljö och livsstil påverkar människans immunförsvar som i sin tur är en gemensam nämnare för cancer- och allergisjukdomar. Vi finansierar forskningsprojekt och ger bidrag till svårt sjuka i stort behov av stöd. Läs mer här »

Har du fått hjälp av vår stiftelse?

Skicka ett mejl till info@cancerochallergifonden.se och berätta för oss det du vill dela med dig av! Då kan vi tillsammans sprida vårt ändamål till fler människor. Din historia är viktig. Varmt tack från oss!