Sougat Misra

Assistant Professor

The genesis and implementation of a novel therapeutic strategy to target cancer cells using selenium as a cancer chemotherapeutics in preclinical studies

Christine Wennerås

Professor

Larmsignaler varnar om fara i den inre respektive yttre miljön

Johan Alm

Överläkare

Livsstil och allergi – betydelsen av miljö- och livsstilsfaktorer under graviditet och barnets uppväxt- Alladinstudien

Tina Dalianis

Professor

Studier på humant papillomvirus (HPV) och andra biomarkörer för individualiserad behandling vid HPV positiv och negativ huvudhalscancer

Ingrid Hedenfalk

Docent

Möjligheten att utnyttja defekt DNA-reparation för behandling av äggstockscancer

Anna-Carin Olin

Professor

Hälsoeffekter av samtidig exponering för pollen och luftföroreningar

Professor Mårten Fernö

Professor

Biomarkörer för bättre individanpassad behandling vid bröstcancer

Pekka Kohonen

Professor

Cellodlingsbaserad toxikogenomik för prediktiv toxikologi

Maria Jenmalm

Maria Jenmalm

Docent

Immunologisk utmognad och allergiutveckling under barndomen: Epigenetisk reglering genom moderns immunitet och mikrobiella exponering under graviditeten.

Annika Scheynius

Prof

Disease mechanisms and novel treatment strategies in allergy.

Göran Andersson

Göran Andersson

Prof

Kliniska och experimentella studier av enzymet tartrat-resistent surt fosfatas inverkan på metastaerande tumörsjukdom

Hans Grönlund

Hans Grönlund

PhD

Finns lågallergena hundar? Undersökning av allergenprofil hos olika hundraser och dess påverkan på hundallergiker.

Ulla Stenius

Ulla Stenius

Prof

Genotoxiska interaktioner av PAHer i luftpartiklar och förorenad jord – underlag för förbättrad riskbedömning.

Guro Gafvellin

Guro Gafvelin

Med dok

Reglering av immunsvaret mot allergen – nya strategier för allergibehandling.

Carl-Gustav Bornehag

Carl-Gustav Bornehag

Prof

SELMA, en prospektiv födelsekohortstudie.

Susanne Gabrielsson

Susanne Gabrielsson

Docent

The role of exosomes in allergy development.

Anders Osterborg

Anders Österborg

Prof, Överläkare

Utveckling av målsökande behandling vid lymfoida maligniter.

Bengt Fadeel

Bengt Fadeel

Prof

Nanoteknik på gott och ont: fokus på canceruppkomst och behandling.

Jan-Inge Henter

Jan-Inge Henter

Prof

Histiocytoser – klinik, immunologi, aopoptos och genetik.

Lennart Hardell

Lennart Hardell

Prof

Användning av mobiltelefon och andra trådlösa telefoner och risken för hjärntumörer i åldersgruppen i åldersgruppen 18 – 75 år.

Eva Sverremark-Ekström

Eva Sverremark-Ekström

Professor

Amning och den tidiga tarmfloran hur påverkar detta immunologisk mognad och allergiutveckling hos barn.

Marianne Van Hage

Marianne Van Hage

Prof

Kliniska studier rörande nya strategier för förbättrad diagnos och behandling av IgE- medierad allergi.

Professor Britta Wahren

Britta Wahren

Prof, M.D, PhD

Improving Immunogenicity of Genetic Vaccines Targeting.

Mikael Björnstedt

Prof

Thioredoxinsystemets och selenföreningars roll för miljörelaterad cancer och resistent tumörsjukdom.

Professor Håkan Mellstedt

Håkan Mellstedt

Prof

Ror-1 a receptor tyrocine kinase – a unique structure for targeted therapy of malignant diseases.

Professor Roland Grafström

Roland Grafström

Prof

Systems biology-based biomarker discovery for cancer diagnosis and toxicity prediction.

Docent Eva Millqvist

Eva Millqvist

Prof

Inverkan på hosta och luftvägssymtom av capsaicin som kosttillskott.

Göran Pettersson

Göran A I Petersson

Bitr Prof

Kost för Hälsa – Biokemisk granskning av konsumentprodukter.