Christine Wennerås

Professor

Larmsignaler varnar om fara i den inre respektive yttre miljön

Tina Danialis

Tina Dalianis

Professor

Studier på humant papillomvirus (HPV) och andra biomarkörer för individualiserad behandling vid HPV positiv och negativ huvudhalscancer

Marianne Van Hage

Marianne Van Hage

Professor

Kliniska studier rörande nya strategier för förbättrad diagnos och behandling av IgE- medierad allergi.

Ingrid Hedenfalk

Docent

Möjligheten att utnyttja defekt DNA-reparation för behandling av äggstockscancer

Maria Jenmalm

Maria Jenmalm

Docent

Epigenetisk reglering genom moderns immunitet och mikrobiella exponering under graviditeten.

Annika Scheynius

Professor

Disease mechanisms and novel treatment strategies in allergy.

Hans Grönlund

PhD

Undersökning av allergenprofil hos olika hundraser och dess påverkan på hundallergiker.

Pekka Kohonen

Pekka Kohonen

Professor

Cellodlingsbaserad toxikogenomik för prediktiv toxikologi

Jan-Inge Henter

Jan-Inge Henter

Professor

Histiocytoser – klinik, immunologi, aopoptos och genetik.

Bengt Fadeel

Bengt Fadeel

Professor

Nanoteknik på gott och ont: fokus på canceruppkomst och behandling.

Mikael Björnstedt

Mikael Björnstedt

Professor

Thioredoxinsystemets och selenföreningars roll för miljörelaterad cancer och resistent tumörsjukdom.

Eva Sverremark

Eva Sverremark-Ekström

Professor

Amning och den tidiga tarmfloran hur påverkar detta immunologisk mognad och allergiutveckling hos barn.

Håkan Mellstedt

Håkan Mellstedt

Professor

Ror-1 a receptor tyrocine kinase – a unique structure for targeted therapy of malignant diseases.

Professor Mårten Fernö

Professor

Biomarkörer för bättre individanpassad behandling vid bröstcancer

Anna-Carin Olin

Professor

Hälsoeffekter av samtidig exponering för pollen och luftföroreningar

Professor Britta Wahren

Britta Wahren

Prof, M.D, PhD

Improving Immunogenicity of Genetic Vaccines Targeting.

Göran A I Petersson

Göran A I Petersson

Bitr Prof

Kost för Hälsa – Biokemisk granskning av konsumentprodukter.

Johan Alm

Överläkare

Livsstil och allergi – betydelsen av miljö- och livsstilsfaktorer under graviditet och barnets uppväxt- Alladinstudien

Docent Eva Millqvist

Eva Millqvist

Professor

Inverkan på hosta och luftvägssymtom av capsaicin som kosttillskott.

Professor Roland Grafström

Roland Grafström

Professor

Systems biology-based biomarker discovery for cancer diagnosis and toxicity prediction.

Sougat Misra

Assistant Professor

The genesis and implementation of a novel therapeutic strategy to target cancer cells using selenium as a cancer chemotherapeutics in preclinical studies

Susanne Gabrielsson

Susanne Gabrielsson

Docent

The role of exosomes in allergy development.

Anders Osterborg

Anders Österborg

Prof, Överläkare

Utveckling av målsökande behandling vid lymfoida maligniter.

Ulla Stenius

Ulla Stenius

Prof

Genotoxiska interaktioner av PAHer i luftpartiklar och förorenad jord – underlag för förbättrad riskbedömning.

Guro Gafvellin

Guro Gafvelin

Med dok

Reglering av immunsvaret mot allergen – nya strategier för allergibehandling.

Carl-Gustav Bornehag

Carl-Gustav Bornehag

Prof

SELMA, en prospektiv födelsekohortstudie.

Göran Andersson

Göran Andersson

Prof

Kliniska och experimentella studier av enzymet tartrat-resistent surt fosfatas inverkan på metastaerande tumörsjukdom