1. Inledning

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Cancer- och allergifondens personuppgiftspolicy beskriver vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Cancer- och allergifonden är personuppgiftsansvarig i enlighet med denna policy och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert och korrekt sätt i enlighet med den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft 25 maj 2018.

 1. Personuppgiftsansvarig

Insamlingsstiftelsen Cancer- och allergifonden, organisationsnummer 802407–4125, Hälsingegatan 49, 113 31 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på denna webbplats och i våra tjänster. Information om hur du kontaktar oss finner du nedan.

 1. När samlar vi in dina uppgifter:
 • När du ger en gåva till Cancer- och allergifonden eller startar en digital insamling på vår webbplats
 • När du ansöker om en ledig tjänst hos Cancer- och allergifonden
 • När du vill prenumerera på nyhetsbrev eller beställa material från Cancer- och allergifonden
 • När du anmäler dig till seminarier och andra event som anordnas i Cancer- och allergifondens regi
 • När du vill testamentera till oss
 • När du svarar på våra enkäter
 • När du har eller skall medverka i Cancer- och allergifondens ändamålssammanhang, tex. reportage, intervjuer, berättelser
 • När en annan person ger oss dina uppgifter för att tipsa om att du kan vara intresserad att bli kontaktad av oss
 • När du har besökt vår webbsida (cookies)
 • När vi köper in adresser för nyrekryteringskampanjer
 • När vi får information från tredje part, tex. folkbokföringsuppdateringar, telefonnummersättningar, demografiskt data
 • I samband med interna kategoriseringar, märkningar och anteckningar
 • När du ansöker om fondmedel som forskare. Läs vår personuppgiftspolicy för detta här.
 • När du ansöker om fondmedel som sjukdomsdrabbad. Läs vår personuppgiftspolicy för detta här.
 • Eller när du på annat sätt kontaktar oss
 1. Vad samlar vi in och hur länge sparar vi informationen

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar är information om namn, personnummer och kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och e-postadress. När du skänker en gåva sparar vi information om transaktionen (belopp, tid, typ av transaktion och typ av gåva). Kontonummer sparas endast för de som önskar betala genom autogiro. När en person ansöker om en ledig tjänst samlar vi även in information om sökandes meriter. Forskare och privatpersoner som ansöker om fondmedel undantas då uppgifterna bereds för att säkerställa handläggningen och bedömningen av ansökan. (se punkt 5)

Vi sparar även bilder från våra event och bilder som skickats in till oss i samband med t.ex. reportage, intervju eller annat ändamålsmässigt syfte.

Cancer- och allergifonden använder sig av personnummer för att undvika dubbla utskick till våra givare som kan finnas i vårt register flera gånger. För de givare där vi inte har personnummer samarbetar vi med en extern leverantör som hjälper oss med bl.a. personnummer- eller telefonnummersättningen.

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt för att utföra vårt arbete. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. vid pågående juridisk process. Dina personuppgifter kommer att sparas upp till 36 månader efter att vi tagit del av dem.

Testamentesärenden betraktas som avtal, sparas så länge avtalet gäller och arkiveras därefter.

Adresser inköpta i samband med nyrekryteringen raderas efter 3 månader, om du inte har inlett en relation med oss under tiden. För beskrivning av en relation till Cancer- och allergifonden se punkt 3.

 1. Hur vi behandlar dina personuppgifter: forskare och sjukdomsdrabbade

När du som privatperson ansökt om fondmedel och givit ditt medgivande till oss att behandla dina personuppgifter registreras hela din ansökan (ansökningsblankett, kurators- eller läkarutlåtande, inkomstdeklaration, person/familjebevis samt årsbesked). Detta för att möjliggöra handläggningen av din ansökan. Endast handläggaren och bedömningsgruppen hanterar din ansökan.

När du som forskare ansökt om fondmedel och givit ditt medgivande till oss att behandla dina personuppgifter registreras hela din ansökan (försättsblad, signerad ansökningsblankett, CV, forskningsprogram, fullständig publikationsförteckning, budgetplan, vetenskaplig rapport och vetenskaplig sammanfattning) för vidare handläggning och beslut. Endast handläggaren och bedömningsgruppen hanterar din ansökan.

Hanteringen av dina personuppgifter är av berättigat intresse för oss som organisation eftersom det säkerställer handläggning och beredning av din ansökan.

 1. Samtycke

Om du ger en gåva till Cancer- och allergifonden eller på annat sätt stödjer oss, till exempel genom att prenumerera på våra utskick eller att delta i våra seminarier, så är det underförstått att du har gett ditt samtycke till att vi behandlar dina kontakt- och personuppgifter.

Genom att stödja Cancer- och allergifonden accepterar du vår Integritetspolicy. Du kan närsomhelst kontakta oss för att tacka nej till telefonsamtal, e-postutskick och brev eller helt bli borttagen ur vårt register.

 1. Vad använder vi dina uppgifter till?

Vi behandlar dina uppgifter till följande ändamål:

 • Behandlar din gåva eller beställning genom att vi skickar ut inbetalningskort, skriver minnesblad, registrerar autogiromedgivanden hos Bankgirocentralen samt att vår personal hjälper dig per e-post, post och telefon med att registrera gåvor.
 • Vi sammanställer statistik för att förbättra vår verksamhet. Detta gäller alla typer av uppgifter. Vi använder Google Analytics för att analysera webbsidobesök.
 • Vi kontaktar dig per telefon för bl.a. tacksamtal, enkäter, information om gåvor och vår verksamhet. För detta ändamål anlitas externa tjänsteleverantörer.
 • Vi personanpassar framtida utskick och innehåll. För detta ändamål använder vi statistiska modeller utifrån uppgifter om dina tidigare gåvor, sannolikhetsuträkningar och demografisk information. Dessa processer är delvis automatiserade och automatiskt beslutsfattande används.
 • Vi hanterar ditt önskemål att testamentera till oss. Vi registrerar uppgifter om detta och kan också på din begäran förvara ditt testamente.
 • Vi gör postala utskick av t.ex. insamlingsbrev och tackbrev. För postala utskick används externa tjänsteleverantörer.
 • Vi gör e-postutskick av t.ex. nyhetsbrev, tackmeddelanden och enkäter. För att hantera dessa utskick används externa leverantörer.

Vårt berättigade intresse för dessa ändamål är att kunna bedriva en effektiv insamlingsverksamhet.

 • Vi använder dina bilder för publicering efter att du har skriftligen lämnat ditt samtycke till det.
 • Vi använder egna bilder tagna på våra event för att berätta om vår verksamhet på vår hemsida och våra egna sociala medier.
 • Vi håller vårt register korrekt samt kompletterar person- och kontaktinformation om dig. För att säkerställa att vi har aktuell och korrekt kontaktinformation till dig uppdateras och kompletteras dina person- och kontaktuppgifter med hjälp av ett upplysningsföretag. Våra berättigade intressen för detta ändamål är att kunna identifiera dig i syfte att tillhandahålla transparens för dig med säker och enkel tillgång till din information.
 • Vi följer tillämplig lag. Information om gåvor används som underlag till bokföring. Detta är en rättslig förpliktelse för oss.
 • När du söker en ledig tjänst hos Cancer- och allergifonden, använder vi dina uppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.
 • Vi ger dig tillgång till din information. Detta inkluderar att du kan begära rättning av din information.
 1. Vem lämnar vi uppgifterna till

Cancer- och allergifonden kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in. Uppgifterna kan dock komma att samköras med andra register (t.ex. SPAR) för att uppdatera adresser, få information om avlidna samt undvika att det förekommer dubbletter i vårt register.

Cancer- och allergifonden kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Cancer- och allergifondens räkning, exempelvis IT-leverantörer, tryckerier, telefontjänstebolag. Det är dock alltid Cancer- och allergifonden som ansvarar för behandlingen.

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att:

 • Tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet
 • Tillvarata Cancer- och allergifonden rättliga intressen
 • Upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, jäv, säkerhets- eller tekniska problem.
 1. Överföring till tredjeland

Cancer- och allergifonden använder sig av molntjänster för delar av behandlingen av din information och för detta samarbetar vi med partner som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA eller har tecknat EU-kommissionens standardklausuler.

 1. Automatisk profilering

Cancer- och allergifonden kan komma att:

 • Automatiskt analysera och lägga till ytterligare uppgifter, baserat på de uppgifter du redan har angivit
 • Dela upp olika personuppgifter i grupper/segment för att begränsa eller tillåta viss kommunikation
 • Analysera eller kombinera personuppgifter.
 1. Barns personuppgifter

Vi samlar inte avsiktligt in personuppgifter från barn under 18 års ålder. Cancer- och allergifonden rekommenderar föräldrar och vårdnadshavare att alltid ta aktiv del i barnens aktiviteter och intressen på nätet.

 1. Starta egen insamling på vår webbsida

Cancer- och allergifonden förbehåller sig rätten att avsluta/ta bort en pågående insamling om den upplevs kränkande/diskriminerande eller bryter mot organisationens villkor.

 1. Länkar till externa webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Cancer- och allergifonden saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Cancer- och allergifonden ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar. Detta gäller även externa webbplatsers användning av cookies.

 1. Användning av kakor (cookies)

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Textfilen innehåller information och används t.ex. för att underlätta besökarens användning av webbplatsen.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den andra typen av cookies, s.k. sessionscookies, lagras endast temporärt under den tid du är inne på en hemsida.

På vår hemsida använder vi sessionscookies för att möjliggöra bland annat bläddring mellan olika flikar och för att automatiskt fylla i formulärfält för att underlätta tillgängligheten av tjänster på webbplatsen. Dessa cookies försvinner när du stänger ner webbläsaren. En förutsättning för att kunna surfa på vår hemsida är att du accepterar användande av sessionscookies.

Vi använder Google Analytics och spårnings-ID, IP-adressen och enhetsinformation delas med Google i USA.

Om du inte vill hantera användande av cookies kan du göra inställningar via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Observera att detta i så fall medför att många av funktionerna inte kommer att fungera på vår hemsida.

 1. Dina rättigheter
 • Du har rätt att begära rättelser av din information hos oss. Om vi har registrerat felaktig information om dig, vänligen kontakta oss för att vi ska kunna rätta informationen.
 • Du har rätt att få tillgång till din information. För att få tillgång till information vi har om dig vänligen kontakta oss för detta.
 • Du har rätt att begära flyttning av information du lämnat till oss till en annan organisation (portering). Kontakta oss om du har önskemål om att göra detta.
 • Du har rätt att invända mot vår behandling av din information. För att invända mot behandlingen vänligen kontakta oss för detta. Vi kommer då att återkomma till dig med information om vilka åtgärder vi vidtagit eller be dig om mer information.
 • Om du har gett samtycke till en behandling har du rätt att när som helst återkalla samtycket. Du kan kontakta oss för detta.
 • Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av din information. Du kan vid begäran av rättelse eller vid klagomål begära att behandlingen av din information tillfälligt begränsas. För att göra en sådan begäran vänligen kontakta oss för detta.
 • Du har rätt att vända dig till en tillsynsmyndighet för dataskydd. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är en tillsynsmyndighet för dataskydd du har rätt att vända dig till med klagomål.
 1. Rätt att glömmas bort

Du har rätt att bli borttagen/bortglömd ur vårt register. Men tänk på att det i praktiken betyder att det finns risk att när vi köper nya adresser får vi din adress igen och gör ett nytt utskick till dig. Detta på grund av att ditt namn och adress inte längre finns med i vårt register och att vi därför inte får spara informationen om att du inte vill bli kontaktad av oss. Vi rekommenderar därför att du talar om för oss att du inte vill ha informationen eller att du inte vill bli kontaktad via specifika kanaler som t.ex. telefon, så vi kan stoppa utskick till dig för all framtid eller tills du talar om att du vill ha dem igen.

Om du inte alls vill bli kontaktad av oss kan vi spärra dig från alla kanaler. Detta gör vi genom att lägga upp dig på vår spärrlista så vi inte köper din adress igen.

 1. Lagring av personuppgifter

Cancer- och allergifonden har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

 1. Kontaktinformation till Cancer- och allergifonden

För mer information om hur Cancer- och allergifonden behandlar dina personuppgifter eller om du vill göra någon ändring i hur vi kommunicerar med dig kontakta oss på nedan adresser:

Insamlingsstiftelsen Cancer- och allergifonden
Hälsingegatan 49
113 31 Stockholm

Telefon: 08-34 59 90 (onsdag och torsdag 10.00-12.00)
E-post: [email protected]

Vårt dataskyddsombud är Emilie Bravo och hon nås på [email protected]

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss på Cancer- och allergifonden eller så kan du höra av dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)»


Personuppgiftspolicy forskare

Lagring och behandling personuppgifter i samband med ansökning av forskningsmedel från Cancer- och allergifonden.

 1. Sammanfattning

Material som innehåller uppgifter som direkt eller indirekt kan leda till att en fysisk person identifieras kallas ’personuppgifter’. Syftet med detta dokument är att redogöra detaljer kring vilka personuppgifter vi lagrar och behandlar, vilka rättigheter du har, samt hur vi motiverar insamlingen och lagringen av uppgifterna.

De personuppgifter som du angiver i samband med ansökan om fondmedel från Cancer- och allergifonden använder vi för att kunna fördela medel till forskning. Om du tilldelas forskningsmedel delar vi vissa av dina personuppgifter, såsom namn, lärosäte, forskningsprojekttitel med andra samt publicerar denna information i samband med detta. Vidare kan de användas i vår kommunikations- och insamlingsverksamhet samt sökande efter lämpliga donatorer/sponsorer till din forskning. Dina personuppgifter används också för att upprätta statistik över sökta och tilldelade medel över tid. Dina personuppgifter kan även användas för att utreda misstänkt oredlighet i forskning. Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter kring dataskydd går det bra att kontakta oss.

2. Vem samlar in och behandlar dina personuppgifter?

Ansvarig för insamlingen och behandlingen av dina personuppgifter är Insamlingsstiftelsen Cancer- och allergifonden, org. nr. 802407–4125. För frågor om databehandlingen av din information vänligen kontakta Cancer- och allergifonden. Se kontaktinformation här.

3. Vilka personuppgifter samlar vi in

När du skickar in en ansökan om medel som huvudsökande, samlar vi in följande personuppgifter:

 • Person- och kontaktinformation, såsom namn, e-postadress, telefonnummer
 • Personnummer samt kön
 • Din arbetsplats/universitet/institution (med fullständig adress)
 • Anställning
 • Datum DR-examen
 • CV
 • Publikationer
 • Sökt bidragsform (forskningsbidrag/postdoktoralt stipendium)
 • Information du uppgett om forskningsprojektet
 • Kontrakt med din namnteckning i det fallet du blir beviljat forskningsmedel.

Som medsökande på en bidragsansökan anger huvudsökande följande personuppgifter om dig:

 • Namn
 • Kön
 • Anställning
 • Datum DR-examen
 • Arbetsplats/universitet/institution
 • Information sökande uppgett om forskningsprojektet i er ansökan

Som granskare i en av våra bedömningsgrupper samlar vi in följande personuppgifter och information:

 • Person- och kontaktinformation, såsom namn, e-postadress
 • Poängsättning och eventuella utlåtanden av andras forskningsansökningar

Som prefekt eller motsvarande som skriver under att du tagit del av en bidragsansökan eller skriver under kontraktet efter beviljande beslut samlar vi in följande personuppgifter:

 • Namn och namnteckning
 • Din arbetsplats/universitet/institution
 • Vilka ansökningar du skriver under

Personuppgifter vi samlar in om dig genom att en annan sökande anger dig som författare till artikel eller motsvarande i sin publikations- eller referenslista:

 • Namn enligt gängse konvention som används när artiklar/publikationer citeras.

4. Vad gör vi med dina personuppgifter?

a) Granskar och behandlar din bidragsansökan. Våra granskare i Vetenskapliga kommittén och Cancer- och allergifondens styrelse använder dina personuppgifter för att behandla och bedöma vilka som ska få medel. Cancer- och allergifondens forskningsadministration tar också del av dina personuppgifter för att exempelvis administrera utbetalningar.

b) Hitta eventuella donatorer/sponsorer som vill stödja projekt. Cancer- och allergifondens administration kan komma att använda dina personuppgifter (namn, forskningsområde, forskningssammanfattning) och presentera för lämpliga donatorer/sponsorer, för att projektet eventuellt blir föremål för finansieringsstöd.

c) Säkerställer ett korrekt register. För att säkerställa att personer som tilldelas forskningsbidrag inte blandas ihop så används personnummer som identifierare. På detta sätt kan vi även bistå sökande med teknisk och administrativ support.

d) Publicerar information om beviljade fondmedel. Vi offentliggör information om beviljade forskningsbidrag på vår webbsida. Denna information innehåller exempelvis sökandes namn, forskningsområde samt forskningsprojekttitel.

e) Sammanställer historisk statistik. Vi sammanställer intern statistik och offentliggör statistik om fördelade forskningsbidrag och inkomna ansökningar. Statistiken kan exempelvis bestå av forskarnas lärosäte, forskningsområde, åldersintervall, kön, beviljandefrekvens, m. m. Denna statistik kan också ligga till grund för kommande forskningsstrategier.

f) Kontaktar dig för medverkan i vår kommunikations- och insamlingsverksamhet. Vår kommunikations- och insamlingsverksamhet kan komma att kontakta dig för mer information om din forskning. Detta kan t.ex. vara en förfrågning om du kan ställa upp och medverka i ett insamlingsbrev eller hemsidetext om din forskning.

g) Vara behjälpliga i eventuella utredningar. Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att hjälpa ansvarig myndighet att utreda ifall ansökningar relaterar till misstänkt oredlighet i forskning.

h) Följer tillämplig lag. Vår forskningsadministration tar del av dina personuppgifter för att bokföra samt upprätta ekonomisk redovisning över vilka ändamål beviljade medel har gått till. Dina personuppgifter kan därför komma att delas med vår revisor eller myndigheter såsom Skatteverket.

5. När tas dina personuppgifter bort?

Som grundregel gallrar vi inte historisk information. För oss är personuppgifter viktiga att spara intakt för att kunna följa upp och säkerställa att fondens medel fördelas till största nytta och rättvist över långa tidshorisonter.

Du har alltid rätt att kontakta oss och ber oss ta bort dem.

6. Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att begära rättelser av dina personuppgifter hos oss. Om vi har registrerat felaktig information om dig, vänligen kontakta vår administrations personal för att vi ska kunna rätta uppgifterna. 

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. För att få tillgång till personuppgifter vi har om dig vänligen kontakta vår administrations personal.

Du har rätt att begära flyttning av information du lämnat till oss till en annan organisation (portering). Kontakta oss om du har önskemål om att göra detta.

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. För att invända mot behandlingen vänligen kontakta vår administrations personal. Vi kommer då att återkomma till dig med information om vilka åtgärder vi vidtagit eller be dig om mer information.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas. För att begära att dina personuppgifter raderas vänligen kontakta vår administrations personal. 

Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av din information. Du kan vid begäran av rättelse eller vid klagomål begära att behandlingen av din dina personuppgifter tillfälligt begränsas. För att göra en sådan begäran vänligen kontakta vår administrations personal.

Du har rätt att vända dig till en tillsynsmyndighet för dataskydd. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är en tillsynsmyndighet för dataskydd du har rätt att vända dig till med klagomål.

7. Hur motiverar vi insamlingen och behandlingen av dina personuppgifter?

På följande sätt motiverar vi insamlingen och behandlingen av dina personuppgifter för de ändamål som anges under rubriken ”Vad gör vi med dina personuppgifter?”

 • Vi behöver administrera tilldelning av forskningsmedel så effektivt och med så hög kvalitet som är möjligt och följa upp fördelningen över tiden. För detta berättigade intresse är det nödvändigt att vi behandlar dina personuppgifter enligt punkt 4 a, b, d och e.
 • För att främja forskningen på sikt och behålla förtroende för vår insamlingsverksamhet behöver vi vara öppna med hur forskningsbidrag fördelats. För detta berättigade intresse är det nödvändigt att vi behandlar dina personuppgifter enligt punkt 4 c och d.
 • För att öka medlen till forskningen behöver vi samarbeta med forskare i vår kommunikations- och insamlingsverksamhet. För detta berättigade intresse är det nödvändigt att vi behandlar dina personuppgifter enligt punkt 4 b och f.
 • Vi är en insamlingsorganisation som också har en rättslig förpliktelse att kunna redogöra för hur insamlade medel fördelats och använts och kunna följa upp detta. Dessa rättsliga förpliktelser följer av bokföringslagen, verksamhets- och fullföljdskraven i inkomstskattelagen och av allmänna sysslomannarättsliga förpliktelser gentemot våra givare. För att kunna fullgöra dessa förpliktelser är det nödvändigt att vi behandlar dina personuppgifter enligt punkt 4 g och h.

Personuppgiftspolicy sjukdomsdrabbade

Lagring och behandling av personuppgifter i samband med ansökning av bidragsmedel till sjukdomsdrabbade från Cancer- och allergifonden

Denna policy avser dig som på grund av sjukdom ansöker om fondmedel från Cancer- och allergifonden. För ytterligare information läs vår allmänna integritetspolicy.

 1. Vi värnar om din personliga integritet

Cancer- och allergifonden behandlar personuppgifter i enighet med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation).  Begreppet personuppgifter avser all information som kan kopplas till dig som fysisk person såsom mejladress, telefonnummer, personnummer, adress, bankuppgifter och IP-adress.  Med behandling av personuppgifter avses all hantering som insamling, registrering och lagring.

2. När samlar vi in personuppgifter?

Utifrån principen om uppgiftsminimering samlar vi inte in mer information än vad som är nödvändigt för ändamålet. Behandlingen av dina uppgifter syftar dels att säkerställa handläggningen av din ansökan och dels att kunna delge dig relevant information om stiftelsens arbete.

3. Ändamål för behandling av personuppgifter

Vad används dina personuppgifter till?

 • Registrering och handläggning av din ansökan
 • Delge dig information och nyheter från fonden genom digitala nyhetsbrev
 • Informera om fondens arbete genom tryckt material och andra utskick

4. Hur vi behandlar dina personuppgifter

När du som privatperson ansökt om fondmedel och givit ditt medgivande till oss att behandla dina personuppgifter registreras hela din ansökan (samtliga uppgifter i ansökningsblanketten, kurators och/eller läkarutlåtande, inkomstdeklaration, person/familjebevis samt årsbesked). Detta för att möjliggöra handläggningen av din ansökan. Endast handläggaren och bedömningsgruppen hanterar din ansökan. OBS endast kompletta ansökningar behandlas och registreras, ofullständiga ansökningar returneras.

Hanteringen av dina personuppgifter är av berättigat intresse för oss som organisation eftersom det säkerställer handläggning och beredning av din ansökan, samt att våra medel går till det avsedda ändamålet.

5. Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina uppgifter sparas i våra register i enighet med bokföringslagen i 7 år. Därefter avpersonifieras uppgifterna.

6. Dataskydd som standard

Cancer- och allergifonden har vidtagit tekniska åtgärder och förfaranden såsom brandväggar, åtkomstkontroll och andra fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst.

7. Rätt att begära information

Har du givit ditt medgivande till oss att behandla dina personuppgifter kan du när som helst begära att ta del av all information vi har registrerat om dig. Vidare har du rätt att begära att en uppgift om dig ska rättas (gäller endast personuppgifter och inte andra dokument du bifogat i din ansökan). Det gör du lättast genom att ringa till oss på telefonnummer 08- 34 59 90 eller mejla till [email protected].  Prenumeration på nyhetsbrevet via mejl kan du själv avsluta direkt i brevet.

Sidan uppdaterad