Ett samarbete med Cancer- och allergifonden skapar mervärde för företaget, och med ert bidrag kan vi hjälpa forskningen framåt så att färre blir sjuka och fler överlever. Vi kan också hjälpa fler svårt sjuka och utsatta medmänniskor under en extra svår tid.

Ett ömsesidigt värdeskapande

Vi tar tillsammans fram bästa samarbetsform utifrån Cancer- och allergifondens ändamål och ert företags hållbarhetsmål, möjligheter och ambitioner. Med utgångspunkt i våra gemensamma värderingar är syftet ett långsiktigt samarbete där våra idéer ska generera den bästa nyttan för båda parter. Tillsammans gör vi skillnad!

Vi har i dag etablerade och långsiktiga samarbeten med bland andra Pharma Nord, Snö of Sweden, Yogobe, Showdevote, Lavendla Juridik, Proviant, Partna och Jurio. Läs mer om de via länkarna eller boxarna här nedan.

Agenda 2030 och de globala målen

Vi verkar främst inom dessa tre globala mål:

  • 1 – Ingen fattigdom
  • 3 – Hälsa och välbefinnande
  • 10 – Minskad ojämlikhet

Vill du veta mer?

Är du nyfiken och vill veta mer om våra företagssamarbeten? Mejla [email protected] så hör vi av oss!