Långsiktigt stöd till forskning på allergi

Marianne van Hage, professor i klinisk immunologi vid Karolinska Institutet, har under många år fått stöd från Cancer- och allergifonden för sin forskning. Här berättar hon vad stödet från Cancer- och allergifonden har betytt för hennes viktiga forskning på födoämnesallergi.

Stödet från Cancer- och allergifonden har betytt oerhört mycket för min allergiforskning och möjliggjort att jag kunna föra den framåt. Min forskning handlar om den svåra födoämnesallergi, köttallergi, som induceras av fästingbett. Köttallergi ökar i Sverige och i resten av världen på grund av klimatförändringar som leder till att fästingpopulationen ökar. Cancer- och allergifondens stöd har lett till att vi i dagsläget vet mycket mer om vad som orsakar köttallergi, vilket har förbättrat livet för drabbade patienter. Men mer forskning behövs för att hitta en riktad behandling. Jag är mycket stolt över att ha tilldelats Cancer- och allergifondens Miljömedicinska pris år 2015, vilket var ett av Sveriges största forskningspriser inom allergiforskning. 

Allergisjukdom kan orsaka stora besvär och ge upphov till livshotande reaktioner. Allt fler drabbas och forskning kan hjälpa till att förstå och förhindra denna utveckling. Cancer- och allergifondens stöd har varit avgörande för många allergi-forskare i Sverige. Forskning är dyrt och kräver stora resurser och Cancer- och allergifonden har varit en viktig hörnsten. Tack vare ert stöd har vi lärt oss mycket om vad som orsakar allergisjukdom, kunnat utveckla bättre allergidiagnostik och nya former för effektivare behandling. 

Jag vill rikta ett stort och varmt tack till alla privatpersoner som har bidragit till fondens resurser. Utan er skulle vi inte vara i framkanten av allergiforskningen! Tillsammans har vi har vi bidragit till ett bättre liv för allergiker! 

säger Marianne van Hage