Patientnära forskning om rehabilitering 

Porträttbild på Marlene Malmström

Rehabilitering har inte det utrymme det borde ha i sjukvårdssystemet idag. Detta vill Marlene Malmström, som är forskare vid Lunds universitet, ändra på. Hon vill hitta ett strukturerat sätt för vården att kunna individanpassa rehabilitering efter bröstcancer. Marlenes forskning är verkligen nära patienter och ämnet berör när vi delar hennes rön i våra sociala medier-kanaler. 

Jag är oerhört tacksam för det stöd vi fått från Cancer- och allergifonden. Forskning innebär ofta långa processer som kräver ett strukturerat och systematiskt arbete för att besvara forskningsfrågorna. I våra projekt som har fokus på att utveckla och utvärdera en ny individualiserad modell för rehabilitering efter bröstcancer har medlen från Cancer- och allergifonden haft stor betydelse. De har bland annat bidragit till att möjliggöra genomförandet av studierna och till att vi nu är redo att genomföra de stora utvärderingarna av modellen. Under 2024 kommer vi att ha resultaten klara och hoppas att dessa ska kunna ligga till grund för framtidens cancerrehabilitering. Mycket spännande!

Jag vill rikta ett stort tack till alla som bidragit till Cancer- och allergifondens verksamhet genom era gåvor. Jag och min forskargrupp har haft stor nytta av de medlen vi erhållit. Era gåvor bidrar till att flytta fram positionerna inom dessa viktiga områden

säger Marlene Malmström.

Se en filmad intervju med Marlene Malmström här.