Cancer- och allergifondens vision är att skapa en friskare värld, där färre drabbas av sjukdom och där fler överlever.

Det arbetar vi för genom att samla in pengar för att finansiera livsviktiga forskningsprojekt och ge stöd till svårt sjuka och utsatta medmänniskor. Under 2023 kunde vi dela ut 3,6 miljoner kronor till 22 forskningsprojekt och 591 540 kronor i stöd till 117 svårt sjukdomsdrabbade och utsatta medmänniskor.

Vi är fristående från andra cancer- och allergiorganisationer och helt beroende av gåvor och donationer för att bedriva vår verksamhet.