Cancer- och allergifonden finansierar vetenskaplig forskning på cancer och allergier. Vi prioriterar att ge stöd till patientnära och translationell forskning, som ska komma patienter till nytta inom en relativ närtid.

Stödet vi kan ge är möjligt tack vare de gåvor vi får ta emot. Under 2023 kunde vi dela ut 3,6 miljoner kronor till 23 forskningsprojekt.

Vi har utlysning av forskningsanslag en gång per år, vanligtvis tidig höst. Du som ansöker om forskningsanslag måste ha en anställning/anknytning till svenskt universitet eller högskola.

Våra forskningsanslag får inte användas till regelrätta djurförsök.