För att finansiera vår verksamhet och främja våra ändamål samlar vi in gåvor från privatpersoner, företag och andra organisationer såsom stiftelser. För oss är det därför extra viktigt att vi är en öppen och transparent organisation, så att alla givare kan känna sig trygga med att deras gåvor verkligen går till det vi säger.

Stadgar

Cancer- och allergifondens stadgar, pdf-fil

Cancer- och allergifondens organisationsnummer: 802407–4125

Giva Sverige och Tryggt givande

Cancer- och allergifonden är medlem i Giva Sverige. De arbetar för att insamling ska bedrivas transparent, etiskt och professionellt.

Som medlem i Giva Sverige får vi använda symbolen för Tryggt givande. Tryggt givande betyder att du som givare kan vara trygg i att den organisation du ger gåvan till förvaltar den på bästa sätt. Alltifrån att de ber om gåvan på ett bra sätt, har ordning och reda på sin ekonomi och styrning, och använder pengarna till de ändamål som gåvorna är avsedda för. Och sist men inte minst, utvärderar sin verksamhet för att få veta om det blir den nytta som är tänkt.

Läs om Tryggt givande på Giva Sveriges webbplats

Cancer- och allergifonden följer Giva Sveriges kvalitetskod och styrande riktlinjer.

Läs om Giva Sveriges kvalitetskod på Giva Sveriges webbplats

Vi rapporterar även årligen till Giva i en så kallad effektrapport. Läs våra effektrapporter på den här sidan.

Svensk Insamlingskontroll

Cancer- och allergifonden är innehavare av 90-konton och granskas därmed årligen av Svensk Insamlingskontroll som har kravet att högst 25 procent av de totala intäkterna ska gå till insamlingskostnader och administration, och 75 procent ska gå till ändamålet. Cancer- och allergifonden har förbundit sig att hålla sig inom dessa ramar.

Cancer- och allergifondens kontonummer är:

PG: 900 360-9
BG: 900-3609
PG OCR: 900 353-4
Swish: 123 900 36 09

Läs om Cancer- och allergifondens aktuella nyckeltal på Svensk Insamlingskontrolls webbplats

Cancer- och allergifondens riktlinjer och policies

Etisk kompass, pdf-fil

Insamlingspolicy, pdf-fil

Personuppgiftspolicy

Placeringspolicy, pdf-fil

Policy och rutiner för att motverka oegentligheter, pdf-fil

Policy för tillsättning och entledigande av styrelseledamöter, pdf-fil

Föreningen Stiftelser i samverkan

Cancer- och allergifonden är medlem i föreningen Stiftelser i Samverkan (SiS), en samlande kraft för svenska stiftelseväsendet engagerad bland annat i lagstiftningsfrågor och numera även stiftelser ur ett europeiskt perspektiv.

Läs om Stiftelser i samverkan på deras webbplats

Tillsyn

Länsstyrelsen är Cancer- och allergifondens tillsynsmyndighet och kontrollerar tillsammans med auktoriserad revisor stiftelsens verksamhet enligt stiftelselagen.

Läs om stiftelser på Länsstyrelsens webbplats

Cancer- och allergifondens auktoriserade revisor är Thomas Lönnström, Sonora Revision.