Vaccin mot tarmcancer

Professor Britta Wahren

  • Tarmcancer eller (kolorektal cancer) är den tredje vanligaste cancerformen och drabbar årligen över 3000 män och kvinnor i Sverige
  • Trots effektiv behandling riskerar drygt hälften att återinsjukna och dödligheten bland dessa är alldeles för hög
  • Med terapeutiskt vaccin skulle återinsjuknande nästan kunna elimineras och därmed skulle flera tusen människoliv räddas per år

Professor Britta Wahren vid Karolinska Institutet i Solna leder projektet.

Britta Wahren på SVT’s ”En bok, en författare” om boken Framtidens farliga smitta. Se programmet »

Sammanfattning

Kolorektalcancer (tarmcancer) är den tredje vanligaste cancerformen och drabbar årligen ca 3000 män och kvinnor i Sverige. Trots effektiv behandling riskerar drygt hälften av patienterna att återfalla i sin sjukdom. Med ett terapeutiskt vaccin skulle man kunna förhindra detta.

På Smittskyddsinstitutet och Karolinska Institutet utvecklas en ny typ av vaccin mot kolorektalcancer av professor Britta Wahren och dr Kristian Hallermalm. Det är baserat på substansen CEA (carcinoembryonalt antigen) som förekommer i hög halt hos tumörcellerna.

Vaccinet prövas just nu för första gången i människa av professor Håkan Mellstedt på Radiumhemmet, Karolinska Institutet i Stockholm.

Samtidigt fortsätter arbetet med att vidareutveckla just detta vaccin och att finna nya metoder för att kunna öka effektiviteten av vaccinationen så att återfall i sjukdomen kolorektal cancer skulle kunna förhindras.

Vaccination mot cancer

Vaccination mot cancer
1) Efter injektionen tas vaccinet upp av sk dendritiska celler [rosa].
2) De dendritiska cellerna lär upp immunförsvarets mördarceller [M].
3) Mördarcellerna letar upp och dödar cancercellerna [röda].
4) Till slut är cancern borta.

Projektdata

  • Cancer- och Allergifonden stödjer projektet sedan: 2004
  • Forskningsanslag: 2006 – 2007 0,5 Mkr
  • Framtid: Intensivt skede som kommer att kräva mycket pengar de närmaste åren