Forskar för att kunna förutsäga prognos

Foto av ett artificiellt nätverk av neuroner, har inget med forskningen att göra.

Projekt: Diagnostiska och prognostiska markörer i huvudhalscancer, med fokus på orofaryngeala (OPC) och orala carcinom (OC) samt maligna spottkörteltumörer (MST)

Forskare: Anders Näsman, docent

Forskningsinstitut: Karolinska Institutet

Anslag: 2024

I detta projekt studeras de vanligaste formerna för huvud- halscancer, nämligen svalg- och munhålecancer samt de mer ovanliga tumörformerna av elakartade spottkörteltumörer.

Genomförande

Vi kommer att försöka hitta markörer som kan förutsäga prognos vid svalgcancer, och framför allt vid humant papillomvirus-orsakad svalgcancer genom att studera parametrar man kan observera vid ljus-mikroskopisk undersökning.

Vi vill även hitta markörer som ska förbättra diagnostiken av munhålecancer – så man snabbare och säkrare kan sätta in behandling. Detta sker genom att studera varje enskild cells genuttryck.

Vi vill även försöka utveckla en metod för att tidigare upptäcka återfall eller kvarvarande sjukdom efter att en patient har genomgått behandling för munhålecancer. Detta görs genom att arvsmassan studeras i tumören och i blodet.

Vi vill även hitta markörer som gör att man säkrare kan diagnosticera elakartade spottkörteltumörer och hitta markörer som kan förutsäga svar på behandling, så denna kan skräddarsys. Detta görs genom att studera arvsmassan, hur den uttrycks och hur är “av- och på-slagen”.

Mål för resultat

Vi hoppas kunna identifiera nya markörer för att kunna bättre diagnosticera och förutsäga prognosen för dessa patienter, vilket gör att behandlingen kan individanpassas.

Nytta med projektet

Studierna har var och en potential att identifiera nya kliniskt användbara markörer för säkrare och snabbare diagnosticering och prognosticering av huvudhalscancer, vilket möjliggör att rätt behandling sätts in snabbare. För vissa av projekten finns en omedelbar möjlighet till förbättrad diagnosticering och uppföljning av patienterna, medan nyttan i andra projekt ligger 5-10 år fram i tiden.