Behandling av svårartad bröstcancer

Porträttfotografi av Toshima Parris
Toshima Parris. Fotograf Johan Wingborg.

Projekt: Stamceller som mål för behandling av svårartad bröstcancer

Forskare: Toshima Parris, docent

Forskningsinstitut: Göteborgs universitet

Anslag: 2024

Trippelnegativ bröstcancer (TNBC) är en mycket aggressiv form av bröstcancer som innehåller fler BCSC än andra typer av bröstcancer. Trots behandling (kirurgi, kemoterapi och/eller strålbehandling) får cirka 30% av TNBC patienterna återfall 1-3 år efter diagnos, vilket resulterar i lägre 5-års överlevnad (77%) än andra typer av bröstcancer (93%).

Målsättningen med detta projekt är att (a) kartlägga populationer av BCSC i färska TNBC patienttumörer och tumörceller odlade som tumörliknande strukturer samt (b) identifiera kombinationsbehandlingar som kan slå ut dessa mycket tumörframkallande celler.

Genom att kartlägga BCSC i patienter med TNBC som utvecklar resistens mot behandling kommer vi därmed kunna förutspå känslighet för specifika behandlingar.

En ökad förståelse för de mekanismer som leder till resistens vid olika behandlingar för TNBC patienter hoppas vi ska leda till identifiering av målmolekyler som kan förutspå svar på behandling samt utveckling av individanpassad terapi för TNBC patienter (förhoppningsvis inom 5-10 år).