Forskning på två nya cancerläkemedel

Foto på Håkan Mellstedt vid ett mikroskop

Projekt: ROR1 och fraktalkin receptorerna som målstrukturer för individanpassad PrecisionsCancerMedicin (PCM)

Forskare: Håkan Mellstedt, professor

Forskningsinstitut: Karolinska Institutet

Anslag: 2024

Om projektet

I projektet utvecklas två olika precisionscancerläkemedel. Ett läkemedel mot ROR1 på cancerceller att användas vid olika blodcancersjukdomar som kronisk lymfatisk leukemi och högmaligna lymfom men även vid bukspottkörtelcancer och lugncancer. Det andra precisionsläkemedlet är riktad mot fraktalkinreceptorn som finns på inflammatoriska celler i tumörens omgivning. Detta läkemedel skall i första hand användas vid blodcancersjukdomar som kronisk lymfatisk leukemi och högmaligna lymfom.

Genomförande av projektet

Vi använder alltid cellmaterial från patienter i olika avancerade in vitro modellsystem och i det slutliga modellförsöken accepterade djurmodeller (zebrafish och mus) för att utvärdera tumöreffekten av de två nya cancerläkemedelskandidaterna innan vi övergår till de kliniska försöken på patienter. Ett av preparaten är redan klart för användning på människa.

Mål

Det finns ett stort behov att utveckla nya cancerläkemedel för ett flertal olika cancersjukdomar när standardläkemedel inte längre är verksamma. Stora förhoppningar ställs på det som kallas precisionscancermedicin. Vi utvecklar två olika och unika precisionscancerläkemedel som vi har stor förhoppning till att de kan vara verksamma vid olika blodcancersjukdomar och även solida tumörer som bukspottkörtelcancer och lungcancer. Inom fältet ROR1 och fraktalkinreceptorhämmare tillhör vår grupp de ledande inom fältet.

Studierna syftar till att ta fram två helt nya cancerläkemedel för patienter med olika typer av cancer som inte längre svarar på standardbehandling. Med nya läkemedel med andra verkningsmekanismer har vi möjlighet att förbättra prognosen för många patienter. Våra läkemedel tillhör den nya typen av mediciner som benämnes precisionscancermediciner som är den senaste utvecklingen av cancermediciner. Det ena läkemedlet är redan vid kliniska studier vid andra diagnoser vilket förkortar tiden till de kliniska försöken. Det är alltid svårt att bedöma tidsramarna vid läkemedelsutveckling men vi bedömer att det första kliniska försöken kan börja inom de närmaste åren.