Ny behandling inom tre år

Forskaren Katalin Dobra bakom ett mikroskop

Projekt: Identifiering av nya biomarkörer för tidig diagnos och målriktad behandling av lungtumörer och trippel-negativ bröstcancer

Forskare: Katalin Dobra, professor

Forskningsinstitut: Karolinska Institutet

Anslag: 2024

Lungcancer (LuCa) Malignt mesoteliom (MM) och Trippel-negativ bröstcancer (TNBC) är mer dödliga än andra typer av
cancer. Det är därför av yttersta vikt att snarast identifiera tidigare och mer effektiv, specifik och individ-baserade
diagnos och terapi.

Vi planerar dels att identifiera nya biomarkörer för tidig diagnostik av MM och aggressiva metastatiska cancrar och att utvärdera behandlingskänsligheten och resistensprofilen för maligna celler erhållna från exsudat. För detta ändamål kommer vi att:

A. kombinera artificiell intelligens med nyetablerade morfologiska bildanalys för att bättre kunna stratifiera tumörer med större benägenhet till spridning och recidiv.

B. isolera med lasermikrodissektion den subpopulationer av tumörceller som invaderar kringliggande stroma och som morfologiskt befinner sig i olika faser av celldelningen, följd av singelcell sekvensering för att hitta nya molekylära markörer.

C. karaktärisera lösliga proteiner och fri DNA från exsudat, perifert blod och exosomer

D. identifiera de patienter som får bäst effekt av behandling genom ex vivo resistens/känslighetsprofilering av patientderiverade cancerceller från exsudat.

Vi klargör ifall Cancerassocierade fibroblaster (CAF) från MM- och TNBC-patienter stimulerar cancerspridning via
produktion av Hyaluronan.

Detta förväntas leda till radikalt nya strategier för framtida utveckling av nya metoder för att diagnosticera och hämma tillväxt och spridning av MM och TNBC.

Inom 3 år hoppas vi kunna erbjuda individanpassad skräddarsydd behandling för patienter med mesoteliom och metastatiska lung- och trippel-negativ bröstcancer grundat på biomarkör analys, ex-vivo Sensitivitetstestning och molekylära analyser.