Nya kunskaper om bukspottkörtelcancer

Projekt: HOX-genernas roll i bukspottkörtelcancer

Forskare: Isabella Artner, docent

Forskningsinstitut: Lunds universitet

Anslag: 2024

Bakgrund

Cancer i bukspottkörteln är i dagsläge svårt behandlat och endast åtta procent av patienter levar fortfarande 5 år efter diagnosen. Den enda effektiva behandling är operation, då cytostatika och immunbehandling har lite effekt på cancervävnad. Mycket fokus har lagts på att förstå utveckling av cancerceller för att utveckla nya behandlingar och markörer för att upptäcka cancern tidigare, men med begränsad framgång.

Jämförelse av normal bukspottkörtelvävnad och cancerceller har visat att uttryck av många gener som är överrepresenterat i bukspottkörtelcancer har funktion under fosterutveckling. Dessa studier har som begränsning att det finns lite information om human bukspottkörtelutveckling, mest forskning är gjort i djurmodeller, vilket betyder att vi missar faktorer som är viktiga för human cancerutveckling.

Om forskningsprojektet

I vårt projekt syftar vi med att jämföra genuttryck av human bukspottkörtelvävnad från foster med bukspottkörtelcancervävnad och vi har redan identifierat Hox-gener som nya gener som styr cancerutveckling och interaktion av cancervävnad med immunsystemet och kan därmed granska nya mekanismer som kan påverkas i cancerbehandling.

Syftet med vår forskning är att upptäcka och utforska nya signalvägar som är essentiella för bukspottkörtelcancer och testa hur de kan påverkas av cancerbehandling men även att hitta nya målmolekyler som kan användas för att upptäcka cancer tidigare och utveckla en ny form av kemoterapi.

Ny kunskap inom bukspottkörtelcancer biologi och interaktion av cancerceller med immunsystemet kan användas för att förbättra immunoterapier eller utveckla nya mål för immunterapier. Förhoppningsvis kan detta användas inom de
närmaste 10 år.