Selen som cancerläkemedel

Projekt: Nya selenbaserade strategier för att behandla resistent cancer

Forskare: Mikael Björnstedt, professor

Forskningsinstitut: Karolinska Institutet

Anslag: 2024

Projektet rör cancer i bukspottskörtel, lever och gallvägar.

Vi kombinerar laboratoriestudier på cellinjer och rena proteiner med studier av humana tumörvävnader och kliniska studier på cancerpatienter. Vi och andra har visat att grundämnet selen har högintressanta egenskaper och kan selektivt döda tumörceller vid koncentrationer som inte påverkar normala celler. Vi har utvecklat en metod där behandlingen kan studeras i detalj i skivor från humana tumörer som avlägsnas vid operation.

Denna modell gör att vi kan studera tumören i sin rätta miljö med omgivande stödjevävnad och normala celler. I denna modell studerar vi i detalj hur selen påverkar tumörcellerna. Vi testar också selenföreningen selenit i en klinisk studie på patienter med avancerad cancer. I en annan del av projektet undersöker vi en selenförening som i sig inte är giftig men som aktiveras av ett kroppseget enzym. Vi utvecklar en ny behandling där vi kombinerar tumörspecifikt uttryck av enzymet i fråga med selenföreningen. Våra data hittills är mycket lovande och visar en stor potential även för denna selenförening i behandling av cancer.

Vi hoppas att våra studier kommer leda till att tumörformer som i dag inte går att behandla framgångsrikt ska kunna behandlas med selen.

Om de kliniska studierna ger liknande resultat som vi har sett i laboratoriet skulle det innebära ett stort framsteg för behandlingen av en relativt stor och växande grupp av patienter som i dag står utom bot och behandling. Om vi får positiva resultat i den pågående kliniska Fas I studien så skulle vi ganska snabbt få tillstånd att starta en utvidgad studie och kunna implementera denna behandling inom loppet av några år.