Forskning för att utveckla diagnostiskt test

Bild på Ingrid Hedenfalk som sitter vid ett skrivbord
Ingrid Hedenfalk

Projekt: Äggstockscancer – vikten av tidig detektion, mikromiljö och molekylära förändringar för förbättrad överlevnad

Forskare: Ingrid Hedenfalk, professor

Forskningsinstitut: Lunds universitet

Anslag: 2024

Om forskningsprojektet

Genom att studera frisk äggstocksvävnad från kvinnor med ärftlig risk att utveckla äggstockscancer och endometriosvävnad från kvinnor som senare i livet utvecklat äggstockscancer hoppas vi öka kunskapen om de molekylära mekanismerna bakom cancerinitiering och utveckling. Vi hoppas kunna identifiera tidiga genetiska förändringar och i vilka celler dessa uppstår. Vi vill även utveckla ett diagnostiskt test för tidig detektion av äggstockscancer, och vi studerar vad som händer under behandling av äggstockscancer, både i cancercellerna och i de omgivande cellerna.

Mål

Målet är att förstå varför vissa kvinnor löper ökad risk att utveckla äggstockscancer. Kunskapen skulle kunna användas för att utveckla diagnostiska markörer och för att utveckla målstyrd, individanpassad behandling. Stratifiering av patienter med äggstockscancer baserat på tumörernas egenskaper kan användas för individanpassat patientomhändertagande, inklusive målstyrda behandlingar och därmed bättre överlevnad. Tidigare upptäckt av sjukdomen skulle öka möjligheterna till framgångsrik behandling.

Ökad förståelse av de mekanismer som ligger bakom uppkomsten och utvecklingen av äggstockscancer kan leda till bättre behandlingar och förbättrad överlevnad. Eftersom äggstockscancer oftast upptäcks sent i sjukdomens utveckling är den svårbehandlad och förknippad med dålig prognos. Ett diagnostiskt test för tidig detektion av äggstockscancer skulle öka möjligheten till framgångsrik behandling och att många fler patienter kan botas. Vi hoppas kunna utveckla våra metoder för att kunna påbörja en studie bland kvinnor med hög risk att utveckla äggstockscancer inom en 5-årsperiod.