Experten Matthias Löhr om pankreascancer

Cancer- och allergifondens generalsekreterare Emilie Bravo har träffat professor Matthias Löhr, forskare på vid Karolinska Institutet, för att prata om forskningen (och framstegen) kring bukspottkörtelcancer/pankrescancer. Se vår filmade intervju här.

Matthias Löhr, professor i gastrologi och hepatologi vid Karolinska Institutet, forskar på bukspottkörtelcancer (även kallad pankreascancer). Här berättar han bland annat om vilka sjukdomssymptom en bör hålla koll på, varför denna cancertyp nu ökar världen över och hur han tror att framtiden ser ut.

I intervjun nämner Matthias Löhr att han har varit med och tagit fram tio varningssignaler för pankreascancer. Dessa kan du läsa om (på engelska) här.

Några kortfattade punkter tagna ur intervjun

  • På grund av att bukspottkörtelcancer ökar över hela världen kommer det att vara den näst högst dödligaste cancersjukdomen år 2030. Den dödligaste är lungcancer – en cancer som inte är lika dödlig som bukspottkörtelcancer men som drabbar fler.
  • Forskning på bukspottkörtelcancer får endast 2 procent av de pengar som satsas på cancerforskning.
  • Förr var det främst äldre män i 65-årsåldern som drabbades. Nu sker det en ökning av pankreascancer hos unga kvinnor som röker.
  • Det finns en direkt koppling mellan fetma och pankreascancer-risk.
  • Bristen på kunskap är en av anledningarna till att pankreascancer ofta upptäcks i ett sent skede.
  • 80 procent av tumörerna är icke-operabla.

Var med i kampen mot pankreascancer