Dags att ansöka om forskningsanslag från Cancer- och allergifonden

Nu kan du som forskar på cancer och/eller allergi och har en anställning eller anknytning till ett svenskt universitet eller högskola ansöka om Cancer- och allergifondens forskningsanslag för 2024.

Ansökningsperioden är öppen till och med 15 september 2023. Nytt för i år är att ansökan är digital, du fyller i den på vår webbplats.

Maximalt belopp som du kan ansöka om för ditt projekt är 500 000 kronor och ansökan får endast omfatta ett år.

Cancer- och allergifondens forskningsanslag får inte användas till regelrätta djurförsök.

Beslut om ansökan meddelas till alla sökande i december.

Mejla [email protected] vid eventuella frågor.