Forskare för en friskare framtid

Cancer- och allergifonden ger främst stöd till den typ av forskning som ska komma patienter till nytta inom en relativ närtid. Vi kallar det patientnära forskning. Här frågar vi sex forskare vad de vill kunna åstadkomma med sin forskning som de fått stöd för.

Vad vill du kunna åstadkomma?

Vårt resultat kommer att användas till att tidigare kunna upptäcka lungcancer och lungsäckscancer och bättre kunna förutse vilka patienter som behöver intensiv behandling och vilka som har en mindre aggressiv tumörform.

Katalin Dobra, forskar på lungcancer och lungsäckscancer

Vi hoppas att våra resultat kan leda till kliniskt användbara markörer som kan förbättra och individanpassa handläggningen och val av behandling för våra patienter. Slutligen tror vi att kartläggningen av hur cancerceller och friska leverceller kommunicerar kan bidra till nya medicinska behandlingar som förhindrar att cancercellerna ersätter friska leverceller.

Marco Gerlin – forskar på tjock och ändtarmscancer

Vi önskar ta fram ett robust sätt att diagnostisera hjärntumörer utan att man måste utsätta patienter för en operation. Speciellt för patienter som enbart ska göra vävnadsprov tänker vi oss att man kan undvika operation, vilket gör diagnostiken snabbare, mindre kostsam och med mindre risker för patienter. För övriga patienter kan man i vissa fall anpassa kirurgin något beroende på vilken tumör det rör sig om.

Asgeir Jakola, forskar på diagnostik av hjärntumörer

Målet med detta projekt, CRCBaSe, är att förbättra vården och prognosen för patienter med tjock- och ändtarmscancer. Genom denna unika nationella kohort kommer vi att kunna identifiera riskgrupper som kan vara betjänta av screening eller annan behandlingsregim. Vi kommer att kunna studera prognostiska faktorer och utvärdera behandlingar. Resultaten kommer även att kunna påverka sjukvårdsorganisationen i Sverige då vi kommer att studera om jämlik vård bedrivs och om centralisering kan förbättra prognosen. CRCBaSe är en unik datalänkning tack vare den nationella täckningen och styrkan i de svenska registren. Med detta material har vi möjlighet att besvara frågor som tidigare inte har kunnat adresseras och samt att presentera generaliserbara resultat. 

Caroline Nordenvall, forskar på kolorektalcancer

Även om vårt arbete redan givit frukt så är vi självklart inte nöjda, utan strävar ständigt efter att identifiera ytterligare markörer som kan hjälpa oss förstå vilka patienter med sköldkörtelcancer som behöver den mest intensiva behandlingen, och vilka som kanske kan klara sig utmärkt med mindre insatser. Min förhoppning är att vår kartläggning av tumörernas inre mekanismer kan ge oss ytterligare analysverktyg i kampen mot denna inte alltför ovanliga cancerform. Och denna fortsatta forskning blir nu möjlig, delvis på grund av stödet från Cancer- och allergifonden.

Christofer Juhlin, forskar på sköldkörtelcancer

Vi hoppas att man i framtiden kommer att kunna testa om en viss patient har god chans till lyckad allergen immunterapi eller inte med ett enkelt blodprov. 

Jenny Hallgren Martinsson, forskar på pollenallergi