Forskning på utvecklingen av bukspottkörteln i fosterstadiet

Bukspottkörtelcancer är en aggressiv cancerform med hög dödlighet som ökar världen över, och den drabbar både män och kvinnor, äldre och unga. Ett projekt som får stöd i år drivs av Isabella Artner på Lunds universitet. Hon undersöker om det finns något i utvecklingen av bukspottkörteln i fosterstadiet som kan förklara uppkomsten av bukspottkörtelcancer. Läs vår intervju med Isabella här.

Vid Lunds universitet jämför Isabella Artner och hennes forskningsgrupp bukspottkörtelvävnad från embryon med bukspottkörtelcancervävnad och studerar uttryck i gener. Målet är att förstå vilka faktorer som styr överlevande av cancerceller, för att kunna utveckla läkemedel och terapier mot just bukspottkörtelcancer.

Vilka resultat har hittills framkommit i projektet? Finns det något oväntat resultat som förvånat er?

Vi har upptäckt att faktorerna som vi jobbar med styr inte bara cancertillväxt, men även hur den undviker immunsystemet.

När i tiden tror du att resultaten från din forskning kommer att komma patienter till nytta?

Jag hoppas att vi kan sammanfatta våra resultat i nära framtiden, så det kan användas i läkemedelsutveckling.

Vad tror du om framtiden, om 10 år, inom ditt fält?

Jag tror att det kommer att finnas flera terapier i framförallt bukspottkörtelcancer som har väldigt begränsade terapier just nu. Det är väldigt svårt att veta när vi kan bota alla cancer, men det har gjorts många framsteg de senaste åren.

Cancer- och allergifonden har möjlighet att stödja forskning på cancer och allergi tack vare alla gåvor som kommer in till oss från – framför allt – privatpersoner. Har du något du vill hälsa dem?

Jag är väldigt tacksam för förtroendet och bidraget som jag har fått. Det är väldigt motiverande för att fortsätta att forska.

Om du inte forskade på bukspottkörtelcancer, vad skulle du vilja forska på i stället?

Jag har sedan en tid forskat på bukspottkörtelns utvecklingsbiologi och differentiering av insulin-producerande celler. Det finns många mekanismer som används under embryonalutveckling och bildning av cancer.

Vad var det som fick dig att bli forskare? Hur väcktes intresset för just ditt område?

Jag tycker det är spännande att förstå hur kroppen byggs upp och hur den fungerar, jag har alltid varit nyfiken på hur saker fungerar.

Om forskningsprojektet