Hälsa och livskvalitet ska inte vara beroende av ekonomi

Kvinna som tränar och stretchar

”Hälsan förbättras men inte för alla” skriver Folkhälsomyndigheten i ”Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2023” där de går igenom vilka förutsättningar som behövs för en god hälsa. Rapporten visar att vissa förutsättningar har försämrats för vissa grupper. Folkhälsomyndigheten ser till exempel en koppling mellan ekonomisk utsatthet och hälsa.

Några av förutsättningarna Folkhälsomyndigheten tittar på när de mäter folkhälsan är utbildning, ekonomisk standard, tillgång till arbete och bra bostad. Dessa faktorer påverkar handlingsutrymmet för hälsosam livsstil och därmed hälsan.

Fler barn och vuxna lever med relativ fattigdom

barn på en bänk
Bild från Unsplash, foto Michal Parzuchowski

Rapporten visar att det har skett en ökning i andelen personer i Sverige som lever i en varaktigt låg ekonomisk standard* – det vill säga personer som är fattigare än genomsnittet. Mellan 2014–2020 steg andelen 16 procent, med en tydlig ökning bland kvinnor. År 2020 levde ungefär var tolfte vuxen och ungefär var tionde barn i Sverige med varaktigt låg ekonomisk standard.

Personer och familjer med låg ekonomisk standard kan betala sina räkningar och mat, men kanske inte för sitt barns skolresa eller för fritidsaktiviteter. Detta påverkar livskvaliteten negativt och kan leda till socialt utanförskap.

Folkhälsomyndighetens rapport visar att andelen personer i Sverige som lever med varaktig låg inkomststandard**, vilket är när inkomsterna inte täcker de nödvändigaste utgifterna, däremot sjönk. År 2020 levde 1,7 procent vuxna och 3,5 procent barn i Sverige med varaktig låg inkomststandard.

De allra flesta i Sverige har fram till 2021 fått en förbättrad ekonomisk standard. Men inkomstskillnaderna i samhället har ökat.

Under 2022 har det ekonomiska läget förändrats i samhället i stort med höjda priser och högre räntor vilket påverkar privatekonomin. Detta syns inte i rapporten som sträcker sig fram till 2021.

Att inte ha råd att bli sjuk

Som vi ser finns det många i Sverige som lever med små eller inga marginaler i ekonomin. Att då dessutom bli sjuk kan rucka ekonomin ännu mer. Cancer- och allergifonden hjälper, med hjälp av gåvor från privatpersoner och företag, sjukdomsdrabbade personer i utsatt situation med sjukdomsrelaterade kostnader. Vi hjälper både personer i relativ och absolut fattigdom.

Vi får brev från personer som är i behov av stöd, det kan vara för att de, på grund av svår sjukdom hos sig själva eller sina barn, blir sjukskrivna, är pensionärer med låg pension, eller hamnar efter med räkningarna på grund av sjukhusvistelser.

Vården i Sverige är subventionerad men det kostar ändå en viss summa för att uppnå ett frikort för vård och mediciner (1 300 kronor för hälso- och sjukvård och 2 600 kronor för mediciner). Det är pengar som en familj eller person annars skulle lägga på till exempel mat. Ett frikort täcker heller inte alla sjukvårdskostnader, det tillkommer ofta sjukhusvistelser, sjuktransporter, kosttillskott med mera.

Folkhälsomyndighetens rapport visar att personer avstår sjukvård på grund av ekonomiska skäl, trots behov. Detta gäller framförallt tandläkarvård. Hela 9,2 procent av 16–84 åringar har 2022 avstått från tandläkarvård trots behov, av ekonomiska skäl.

Vi hjälper personer som fått sina tänder förstörda på grund av strålning eller cellgiftsbehandling men inte har råd att göra något åt det, eller som har tappat oerhört mycket i vikt och därför behöver nya tandproteser men har inga marginaler i ekonomin att ta ifrån.

Behovet har gjort att vi har höjt bidragen

Det senaste årets prishöjningar på mat, boende, el och drivmedel har gjort att behovet av stöd hos de som är svårt sjukdomsdrabbade har ökat. Under 2022 ökade antalet ansökningar vi tog emot med närmare 13 procent, jämfört med 2021. Och vi räknar med att ökningen i antalet ansökningar kommer att fortsätta under 2023.

För att möta detta ökande behov och kunna hjälpa mer så höjde Cancer- och allergifonden vid årsskiftet det maxbelopp vi kan bevilja i stöd till en sjukdomsdrabbad person i ekonomisk utsatt situation, från 10 000 till 20 000 kronor.

Vi hoppas med denna förändring kunna vara det stöd svårt sjuka medmänniskor behöver i en allt ekonomisk tuffare tid. Hälsa och livskvalitet ska inte vara beroende av ens ekonomi.

Läs Folkhälsomyndighetens rapport i sin helhet här.

Ge en gåva

I dessa tuffa tider är gåvor som vi får in viktigare än någonsin. Ge en gåva och var med och bidra till trygghet och ökad livskvalitet för någon i en tuff situation. Ge en gåva här.


*En varaktig låg ekonomisk standard innebär att en person har haft en inkomst under 60 procent av medianen för riket (under det senaste året och minst två av tre föregående år.

**Varaktig låg inkomststandard är ett absolut mått för när inkomsterna (under det senaste året och minst två av de tre föregående åren) inte har täckt de nödvändigaste utgifterna.