Elsa och Harry Gabrielssons stiftelse stödjer Cancer- och allergifonden

En fjäril på blommor

Cancer- och allergifonden har beviljats stöd från Elsa och Harry Gabrielssons stiftelse för att kunna ge mer stöd till svårt sjuka som inte har råd med sina sjukdomsrelaterade kostnader.  

– Vi är mycket tacksamma över stödet. Det är välbehövligt för att kunna möta det ökade behovet hos vår målgrupp på grund av stegrande priser och lågkonjuktur.

säger Emilie Bravo, generalsekreterare för Cancer- och allergifonden.

Tack vare stödet från Elsa och Harry Gabrielssons stiftelse kan fler ekonomiskt utsatta sjukdomsdrabbade medmänniskor i Sverige få hjälp att klara sina sjukdomsrelaterade kostnader.  

Att få denna hjälp under en svår period i livet bidrar till en känsla av ökad trygghet och livskvalitet, vittnar våra bidragstagare om. 

De ekonomiska bidrag som Cancer- och allergifonden delar ut finansieras helt av gåvor, främst från privatpersoner men även från företag. Stödet från Elsa och Harry Gabrielssons stiftelse är det första stiftelsestödet vi mottagit. Men inte det sista.