Cancer- och allergifonden samarbetar med Lavendla Juridik som erbjuder reducerade priser på sina tjänster till våra givare.

Det innebär kraftigt reducerade priser på testamenten och diverse andra juridiska dokument hos Lavendla. Lavendlas jurister hjälper dig personligen för att säkerställa att allting blir juridiskt korrekt utifrån just din specifika situation.

Juridiska tjänster på kundens villkor

Lavendla Begravning och Juridik är en nytänkande byrå som har som mål att revolutionera branschen. Juridiska tjänster förknippas ofta med dyra timkostnader och möten på stora jurist- och advokatbyråer. Lavendla vill att juridiska tjänster ska vara både prisvärda och på kundens villkor.

Kunden kan välja sin jurist efter tidigare omdömen

Branschen har historiskt saknat transparens om vilken service kunderna kan förvänta sig. Detta vill Lavendla ändra på genom att det går att läsa omdömen som byråns jurister fått av tidigare klienter och utifrån det välja jurist. Lavendla erbjuder därmed kunden möjligheten att själv välja en jurist, istället för att göra som en traditionell Juristbyrå, som helt enkelt tilldelar sina klienter en okänd jurist.

“På Lavendla Juridik erfar vi dagligen hur viktigt det är att ha upprättat juridiska dokument innan det är för sent. Korrekta juridiska dokument kan göra en svår situation lättare både för klienten och dennes familj. Många vill även passa på att överlåta sin kvarlåtenskap till välgörenhetsorganisationer i sitt testamente. Vi på Lavendla hjälper till att uttrycka den sista viljan i ett korrekt juridiskt dokument så att klienten kan känna sig trygg med att allting blir som det var tänkt.”

Timothy Prellwitz, chefsjurist på Lavendla

Viktigt att utforma testamente korrekt

“Vi är mycket glada över vårt samarbete med Cancer-och allergifonden. Genom vår juridiska kompetens kan vi hjälpa Cancer- och allergifonden och deras givare med juridiska frågor. Ofta handlar det om frågor rörande testamenten. Testamentsgåvor utgör ofta en stor del av insamlade medel för välgörenhetsorganisationer, och det är mycket viktigt att personer som har viljan att testamentera en del av sin kvarlåtenskap till en välgörenhetsorganisation utformar testamentet på ett korrekt sätt. Jag har tyvärr sett många exempel där en person velat skänka pengar till en organisation, men det inte gått eftersom testamentet varit felaktigt utformat.”

Timothy Prellwitz, chefsjurist på Lavendla
Samarbetet ger ökad juridisk trygghet och kompetens

“Vi är mycket glada över vårt samarbete med Lavendla. Tack vare samarbetet kan vi erbjuda våra givare tillgång till jurister som är experter på testamentes- och begravningsfrågor till rabatterade priser. Genom ökad kunskap och trygghet kring juridiska frågor i samband med testamentskrivningen hoppas vi att fler kommer att testamentera en del av sin kvarlåtenskap till den livsviktiga forskningen på cancer och allergier.”

Emilie Bravo, generalsekreterare för Cancer- och allergifonden
Logotyp Lavendla Juridik

Lavendla är verksam över hela Sverige och kan därmed erbjuda både lokala möten och telefonrådgivning för kunder vart än de befinner sig i landet. Byrån gör också hembesök om så önskas.


För mer information om företagssamarbeten, kontakta Emilie Bravo, generalsekreterare för Cancer- och allergifonden: [email protected]