Restauratören Proviant stöttar Cancer- och allergifonden genom olika typer av aktiviteter och kampanjer, och bidrar till stiftelsens arbete både genom att informera om stiftelsens arbete till sina gäster och samarbetspartners och genom ekonomiska bidrag i samband med insamlingsaktiviteter på restaurangerna.

Proviant finns idag på tre olika platser i Stockholm:

Vi har valt att samarbeta med Cancer- och allergifonden av en rad olika skäl. Framförallt vill vi bidra till forskningen inom födoämnesallergier som är ett växande problem i dagens samhälle. Allt fler drabbas och det är något som vi inom restaurangnäringen verkligen märker av och som vi dagligen behöver hantera på olika sätt.

Dan Haneklint, VD Proviant

För mer information om företagssamarbeten, kontakta Emilie Bravo, generalsekreterare för Cancer- och allergifonden: [email protected]