Livsviktig forskning

Den vanligaste cancerformen bland kvinnor är bröstcancer. Tack vare mammografiscreening upptäcks fall av bröstcancer ofta i ett tidigt skede och chansen att överleva är större nu än tidigare. Men fortfarande finns det mycket kvar att göra. Vi har intervjuat tre forskare som fått stöd från Cancer- och Allergifonden till sina forskningsprojekt på bröstcancer: Toshima Parris, Marlene Malmström och Carina Strell. Se och läs intervjuerna här.

Följ forskning som Cancer- och Allergifonden stödjer

Porträtt på Toshima Parris med rosa bakgrund

Toshima Parris forskar på trippelnegativ bröstcancer och varför patienter med detta utvecklar resistens mot behandling. Här berättar hon om denna forskning som har resulterat i flera nya upptäckter som ska följas upp. Se vår intervju med Toshima Parris här»

Foto på Marlene Malmström

Marlene Malmströms forskningsprojekt har som mål att hitta ett strukturerat sätt för vården att kunna individanpassa rehabilitering efter bröstcancer. Forskningen inkluderar intervjuer med hälso- och sjukvårdspersonal, bröstcancerdrabbade samt deras närstående. Se vår intervju med Marlene Malmström»

Carina Strell och Aglaia Schiza

Carina Strell och Aglaia Schiza forskar på förstadier till bröstcancer. En tiondel av alla som diagnostiseras med bröstcancer befinner sig i ett typ av förstadium till cancer. Det finns dock olika typer av förstadium till cancer vilket borde påverka val av behandling. Läs vår intervju med Carina Strell»