Nu används AI-algoritmerna i forskningsprojekt om spridning till lymfkörtlarna

Professor Lisa Rydén har forskat på bröstcancer i mer än 20 år. Hon och hennes forskningsteam vill minska onödiga kirurgiska ingrepp för patienter med nydiagnostiserad bröstcancer.

De undersöker hur behandlingsinsatserna vid bröstcancer kan förbättras, både kirurgiskt och medicinskt. I ett forskningsprojekt som Cancer- och allergifonden stödjer utvecklar de metoder för att diagnosticera lymfkörtlar utan kirurgi, så att patienterna ska slippa genomgå det kirurgiska ingreppet. De använder istället artificiell intelligens – AI – för att förutsäga risker.

Varför är det vanligt att cancern sprider sig till armhålans lymfkörtlar?

”Alla solida tumörer kan spridas till de närmaste lymfkörtlarna liksom till blodet. Idag genomgår alla bröstcancerpatienter lymfkörtelbiopsi (som innebär att vid ett kirurgisk ingrepp ta bort  1–3 lymfkörtlar för analys på patologen ) för att ta reda på om bröstcancern spridit sig till armhålans lymfkörtlar. Detta trots att det endast är färre än 30% av bröstcancerpatienter som har lymfkörtelmetastaser. Ingreppet kan medföra oönskade effekter, även om endast ett fåtal drabbas av armsvullnad. Mellan 5–40% får bestående besvär som känselbortfall, vissa får viss minskad rörelse i armen.

Med tanke på att mer än 70% av alla bröstcancerpatienter inte har metastaser i armhålan är det relevant att kunna utesluta spridning utan kirurgiskt ingrepp, så att patienten med låg risk för spridning därmed även slipper eventuella biverkningar.”

Med hjälp av artificiell intelligens – AI – skapar Lisa Rydén och medarbetare ett webbaserat beslutsstöd för att kunna förutsäga risken för lymfkörtelmetastaser. Det är ett verktyg som ska kunna användas i dialogen mellan behandlande läkare och patient. Beslutsstödet baseras på uppgifter om patient och tumör. Metoden kan minska andelen biopsier med ca en tredjedel.

Vad har hänt i ditt projekt under 2020-2021?

”Sedan anslaget från Cancer- och allergifonden beviljades 2019 har AI-algoritmen implementerats på en webbsida och vi har även konstruerat algoritmer för att tillåta att inte alla uppgifter om patient och tumör är kompletta. Genom att mata in uppgifter om patient och tumör skattar beslutsstödet sannolikheten för en enskild individ att ha friska lymfkörtlar.

Just nu utvärderar vi tillförlitligheten av beslutsstödet i två oberoende patientmaterial. Resultaten från utvärderingen kommer att kunna presenteras under nästa år. Parallellt belyser vi även enskilda riskfaktorer för lymfkörtelspridning, till exempel histopatologisk och molekylär subtyp.”

Vad kul att höra. Vi ser fram emot att fortsätta följa din forskning. Vad finns det för utmaningar inom cancerforskning tycker du?

”Klinisk patientnära forskning är viktig och Sverige tappar mark här inom såväl akademiska som industrisponsrade kliniska prövningar. Finansiering från  privata fonder och organisationer är oerhört betydelsefullt för att stödja de akademiska prövningarna.”

Vad tror du om framtiden? Vad är nästa steg inom cancerforskningen?

”Den skräddarsydda behandlingen som designas för varje patient är här för att stanna och är väldigt tydlig inom precisionsmedicinen, men även kirurgisk behandling och rehabiliteringsinsatser måste individualiseras. För att kunna göra det krävs kliniska studier även inom dessa områden för att möjliggöra eskalering av behandling för de som behöver det och de-eskalering av behandling för de som klarar sig bra med mindre insatser.”

Vad tycker du att engagerade organisationer och företag borde lyfta nu under bröstcancermånaden?

”Utvecklingen går otroligt snabbt framåt avseende tillgång till digital information och appar som patienter kan använda. För att informationsflödet ska vara så rättvisande som möjligt och digitala beslutsstöd säkra att använda, behövs kontinuerlig utvärdering och forskning för att undvika att felaktig information sprids. Kunskap är makt, även för den som är drabbad av sjukdom och forskarsamhället har ett stort ansvar att nå ut med underbyggd information om nyheter.”

Vi håller med och ska göra vårt bästa att förmedla kunskap om din och andras forskning. Tack för intervjun!

Läs en tidigare intervju med Lisa Rydén här: AI istället för vävnadsprov vid bröstcancer – Cancer och allergifonden