Att få återgå till ett gott liv – den viktiga rehabiliteringen

Foto på Marlene Malmström

”Det handlar inte bara om att överleva en cancersjukdom, det handlar också om att LEVA efteråt. När det gäller bröstcancer så överlever de allra flesta men vi måste hjälpa dom till att leva så gott de kan och stötta dem i det.” Så säger Marlene Malmström när vi pratar med henne om hennes forskning.

Marlene Malmströms, Leg Ssk, Dr Med Vet vid Lunds Universitet, forskningsprojekt handlar om att hitta ett strukturerat sätt för hälso- och sjukvården att anpassa rehabiliteringen efter bröstcancer till varje individs behov. Behovet av stöd ser nämligen olika ut då sjukdomen innebär både fysisk och psykisk påfrestning. 30 procent av de drabbade är sjukskrivna i ett år efter behandling med problem som smärta, lymfödem, depression, fatigue, distress och reducerad livskvalitet.

Marlene Malmström studerar hur individualiserade insatser tidigt kan förbättra både patientens livssituation avsevärt och effektivisera användningen av hälso- och sjukvårdens resurser.

”Ibland är det jättekomplicerade och komplexa problem de har. Andra gånger är det, missförstå mig rätt, ganska lätta att lösa, om man bara lyssnar till individen. Det kan handla om hjälpmedel som sängar. Inom bröstcancer handlar det ofta om samtalsstöd, att hjälpa dem att sortera sina tankar. Men inte mindre viktigt för det”, säger hon i intervjun. Se den här: