Vikten av individuell behandlingsplan

Foto på Mårten Fernö i rosa ram

Mårten Fernö forskar på bröstcancer. Cancer- och allergifonden har stöttat hans forskningsprojekt “Biomarkörer för bättre individanpassad behandling vid bröstcancer”. Forskningen går ut på att hitta olika markörer i tumören eller i blodet som kan förutsäga det fortsatta sjukdomsförloppet; om cancern är “snäll” eller av en aggressiv typ och förutsäga vilken typ av extra behandling efter operationen som är den lämpligaste.

Strålbehandling är till exempel något som ges oftare än det behövs.

Se intervju med Mårten här där han berättar om sin forskning för att ta fram bättre behandlingar, med färre biverkningar och förbättrad överlevnad, samtidigt som sjukvårdsresurserna utnyttjas mer effektivt. Han berättar vilka resultat han är mest stolt över och svarar även på vilka utmaningar bröstcancerforskningen har och hur han tror att framtiden kommer att bli.


En gåva till Cancer- och allergifonden gör att vi kan finansiera mer forskning.

Bli månadsgivare>>

Eller ge en engångsgåva här>>