Yoga, meditation och träning online

Yogobe är Nordens ledande digitala tjänst inom träning, yoga, meditation och avslappning med över 2 000 videor, vägledning och omfattande digitala stöd för fysisk och mental hälsa.

”Vi har en delad vision om en friskare värld. Att kunna ge Cancer- och Allergifonden förutsättningar att hjälpa sjukdomsdrabbade till fysiskt & mentalt välbefinnande genom att erbjuda dem Yogobe känns både viktigt och vackert.”

Peter Munteanu, VD och grundare Yogobe.

Ett samarbete för våra bidragstagare

Vi är glada över att Yogobe erbjuder våra bidragstagare 90 dagars gratis yoga, meditation och träning online. Läs mer här»

Yogobe lyfter även fram oss på sin webbplats som ett non-profit samarbete, med länkar till våra gåvosidor.

Värdefull tjänst för våra bidragstagare

Foto på Anna Rosenqvist samt ett citat av henne med loggor för Cancer- och Allergifonden och Yogobe.Anna Rosenqvist är 52 år och cancerdrabbad. Hon lever som sjukpensionär och har tack vare Cancer- och Allergifonden fått ekonomiskt stöd som främjar rehabilitering vilket gjort det möjligt för henne att ta del av tjänsterna som vi på Yogobe erbjuder.

”Yogobe var suveränt. Jag använde det mesta, yogaträning, meditation, dansen, skakövningarna. Andningsövningarna var otroligt givande. Det hjälpte mig att komma igång. Jag uppskattade att kunna välja själv när jag vill gå ett pass. Man kan ta fram mattan efter man lämnat sitt barn, när som helst under dagen.”

Läs hela Annas berättelse om cancern, ekonomin och det hopp hon nu vill förmedla till andra cancerdrabbade, här.


För mer information om företagssamarbeten kontakta Emilie Bravo, generalsekreterare för Cancer- och Allergifonden: emilie@cancerochallergifonden.se.