Mer forskning behövs på cancer i bukspottkörteln

Bild på ett dropp

Cirka 1 400 personer drabbas varje år av den aggressiva bukspottkörtelcancern (Socialstyrelsens statistik från 2019). Mer än 80 % av patienterna uppvisar spridningssjukdom redan när de får diagnosen.

Tumörerna är ofta resistenta mot läkemedel och strålning, det är därför ofta ett snabbt förlopp efter diagnos (Regionala Cancercentrum i Samverkan). Mer forskning behövs av att hitta nya behandlingsformer! Cancer- och allergifonden har gett stöd till forskarna PhD Helen Kaipe, Professor Michael Björnstedt, Adjungerad Professor Urban Arnelo och PhD MD Bengt Fadeel, som alla studerar bukspottkörtelcancer (pankreascancer) men ur olika perspektiv.

Runt tumören bildas ett tjockt lager av bindvävceller, cancerrelaterade fibroblaster, som kan förhindra kemoterapi och kroppens egna immunceller från att nå fram för att döda tumörcellerna. Helen Kaipe forskar om förståelsen för hur immunceller och fibroblaster interagerar vid bukspottkörtelcancer, Michael Björnstedt forskar på eventuella nya behandlingskoncept med ämnet selen, Urban Arnelo forskar på förbättrad palliativ vård medan Bengt Fadeel forskar på nanomedicin för att hitta ett effektivare sätt att behandla cancer i bukspottskörteln.

Helen Kaipe ser en stor utmaning i att göra tumören mottaglig för behandling, där ett sätt kan vara att påverka immuncellers förmåga att migrera mot tumörcellerna. Hon studerar därför kroppens egna immunförsvar i form av T-celler (som ska döda cancerceller). Tumörer i bukspottskörteln hämmar T-cellers aktivitet och att tumörernas s.k. fibroblaster förhindrar T-celler att ens förflytta sig mot tumörerna. Kaipe vill dels kartlägga T-celler i olika delar av bukspottskörteltumörer, dels studera sammansättning av olika typer av T-celler dessa delar samt även hur tumörvävnaden påverkar inflödet av T-celler till tumörer. Läs mer om Helen Kaipes senaste forskningsprojektet som beviljats stöd här.

Michael Björnstedt forskar på ämnet selen och hur det skapar förändringar i celler. Det är framförallt tumörer som är resistenta mot vanliga cellgifter som är särskilt känsliga för selen. I Michaels senaste projekt studeras specifikt patienter med cancer i lever och bukspottkörtelcancer. Målet är att utveckla ett helt nytt behandlingskoncept och bota patienter som idag står utan möjlighet till behandling. Läs mer om det senaste beviljade forskningsprojektet här.

Urban Arnelo forskar på förbättrad palliativ behandling för patienter med metastaserad cancer i bukspottkörteln. Idag är den palliativa behandlingen ofta begränsad till cellgiftsbehandling (kemoterapi) medan studier visar att behandling med radiofrekvensablation (RFA) teoretiskt kan resultera i att gallflödet kan förbättras och förlänger/förbättrar överlevnaden jämfört med tillgängliga standardbehandlingar. Läs mer om Urban Arnelos forskningsprojekt här.

Bengt Fadeel försöker med hjälp av nanomaterial hitta ett sätt att leverera läkemedel till cancercellerna innanför lagret av bindvävsceller. Med hjälp av nanomaterial hoppas han kunna lägga grunden för nya behandlingsmetoder vid bukspottskörtelcancer. Här kan du läsa mer om Bengt Fadeels forskning.

En gåva till Cancer- och allergifonden gör att vi kan finansiera mer forskning.

Bli månadsgivare>>

Eller Swisha en engångsgåva till 9003609.

Din gåva bidrar till finansiering av vetenskapliga forskningsprojekt. Du är dessutom med och hjälper svårt sjuka medmänniskor här och nu. Människor som under långvarig sjukdom fått sin ekonomi raserad och som är i stort behov av ekonomiskt stöd på väg i tillfrisknande eller under sina sista månader i livet.