Projekttitel: ”Nya selenbaserade strategier för behandling av resistent cancer”

Namn på forskare: Michael Björnstedt

Titel: Professor

Kategori: cancer

Populärvetenskaplig sammanfattning

Vilken sjukdom gäller studierna:

I detta projekt studeras cancer i lever och pancreas med mycket dålig prognos. Dessa tumörformer är resistenta mot vanliga cellgifter och nya kostsamma sk målsökande läkemedel ger ingen eller endast en mycket begränsad effekt. Hur ska projektet genomföras: Många studier visar att selen hämmar tumörcellers tillväxt och att selen i vissa former och koncentrationer har en tumörspecifik effekt. Trots detta är vi den
första grupp som genomfört en sk fas I studie på människa. Selen leder till en mängd förändringar i cellerna och det är framförallt de tumörer som är resistenta mot vanliga cellgifter som är särskilt känsliga för selen. Genom ett unikt nätverk genomför vi studier dels i laboratoriet men också på patienter i kliniska studier och med humana tumörvävnadsskivor i kultur. Vår forskningskonstellation är unik med spetskompetenser inom såväl laboratorieforskning som klinisk forskning, vilket möjliggör att basvetenskapliga studier för effektoptimering kan kombineras med kliniska studier. I projekt testar vi även en helt ny
behandlingsstrategi som vi valt att kalla TAEC. Denna strategi går ut på att specifikt i tumörcellerna uttrycka ett modifierat, i sig harmlöst enzym och kombinera detta uttryck med en naturlig selenförening. Genom denna kan vi uppnå en specifik terapi/tumörcellsdöd.

Vad hoppas vi uppnå med projektet:

Målsättningen är att vi kan utveckla ett helt nytt behandlingskoncept och bota patienter som idag står utan möjlighet till behandling. Nya läkemedel är mycket dyra och det kommer ganska snart bli mycket svårt att även i Sverige kunna erbjuda behandlingar som är effektiva men mycket kostsamma varför vi snart kommer stå inför svåra prioriteringar etiska dilemman att behöva välja vilka patienter som kan bli föremål för behandling. Globalt så är och kommer detta bli ett jätteproblem när fattigare länder inte kan erbjuda effektiv vård. Selen är billigt, har låg toxicitet och kan ges och distribueras på ett smidigt sätt. Selen ger inte  heller någon negativ miljöpåverkan vilket kan ses med en lång rad läkemedel.

Vilken nytta kan studierna leda till för patienten:

Om behandlingarna med selen visar samma effektivitet som i våra experimentella laboratoriemodeller så innebär detta en mycket stor framgång för hela Onkologin. Behandlingen skulle kunna innebära att en stor och växande grupp patienter som idag helt står utan möjlighet till behandling kan erbjudas bot och lindring. Vi har kommit långt med våra studier varför en implementering i sjukvården inte är väldigt långt borta förutsatt att vi har resurser och kan genomföra våra studier.