30 år för en friskare värld

I år firar vi 30 år av att kämpa för en friskare värld

Cancer- och allergifonden grundades 1994 av Lennart Sparell och Sören Gyvall. De startade Cancer- och allergifonden för att öka kunskapen om varför människor drabbas av cancer och allergi, möjliggöra lindring och botemedel, stödja sjukdomsdrabbade som lever på existensminimum, samt uppmärksamma de forskare som gjort stora insatser inom cancer- eller allergiforskningen.

Under organisationens 30 år har stiftelsen delat ut mer än 360 miljoner till forskningen och sjukdomsdrabbade medmänniskor.

30 år av stöd till forskning – intervju med Mikael Björnstedt

Mikael Björnstedt, vetenskaplig sekreterare hos Cancer- och allergifonden, professor och cancerforskare, delar med sig av sina tankar kring hur årtiondens stöd drivit fram bra forskning.

Möjliggjort etableringar av forskare

Mikael betonar den avgörande roll som Cancer- och allergifondens finansiering har spelat för att möjliggöra etablering av forskare på cancer- och allergiområdet. Han menar att vi många gånger har gett oetablerade forskare chansen.

Vi har fungerat som en startup för många forskare. Stiftelsen har från början satsat på juniora forskare som är på väg att etablera en egen forskningslinje. Att stötta dem initialt i arbetet har lett till att många har kunnat göra forskningskarriär och bli etablerade forskare,

säger Mikael.

Fler röster från forskare

Vi är stolta över vår historia, men vårt fokus är framåt. Tillsammans med dig och alla våra givare fortsätter vi kampen för en framtid där fler överlever och färre insjuknar i cancer och allergier. Varmt tack för ditt engagemang!

Smycken med mening

Fjärilen är Cancer- och allergifondens symbol för hopp och varje bidrag är viktigt för att skapa förändring. För varje sålt smycke ger Snö of Sweden 50 kronor till cancer- och allergiforskning och hjälp till sjuka för varje fjärilssmycke som säljs. Under juni får våra givare 30 procents rabatt på smyckena.

Smycken för en syster

Fjärilen är Cancer- och allergifondens symbol för hopp och varje bidrag är viktigt för att skapa förändring. För varje sålt smycke ger Snö of Sweden 50 kronor till cancer- och allergiforskning och hjälp till sjuka för varje fjärilssmycke som säljs. Under juni får våra givare 30 procents rabatt på smyckena.säljs. Passa på och köp under oktober!

Bli månadsgivare

Bli månadsgivare hos Cancer- och allergifonden och visa ditt regelbundna stöd för patientnära forskning och sjukdomsdrabbade som lever i en ekonomiskt utsatt situation. Som månadsgivare gör du livsviktig skillnad.