Registerbaserad forskning

Porträttbild på Caroline Nordenvall
Caroline Nordenvall

Projekt: CRCBaSe 2.0 Registerbaserade studier av kolorektalcancer

Forskare: Caroline Nordenvall

Forskningsinstitut: Karolinska Institutet

Anslag: 2024

Bakgrund

Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige och varje år diagnostiseras ca 6500 patienter. Trots att tjock- och ändtarmscancer är en vanlig sjukdom har vi bristande kunskap om hur sjukdomen beter sig och vad som är den optiamala handläggningen. Av de som diagnostiseras med tjock- och ändtarmscancer så drabbas 20-40 % av svåra återfall och varje år så dör ca 2500 svenskar i sjukdomen.

Projektets metod

Vi har kreerat en unik datalänkning, CRCBaSe, genom att sammankoppla kvalitetsregistret för tjock- och ändtarmscancer till nationella register vid Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån och Försäkringskassan. Under 2023 har vi uppdaterat CRCBaSe, CRCBaSe 2.0, vilken inkluderar 110,000 patienter med tjock- och ändtarmscancer, en jämförelsepopulation (1:6) och släktingar till patienter och kontroller, sammanlagt ca 3 miljoner svenskar.

Projektets mål

CRCBaSe har gjort det möjligt för oss att besvara frågor som inte tidigare adresserats eller inte studerats på nationell nivå. Vi kommer att fortsätta undersöka kliniskt relevanta frågor i den uppdaterade versionen, CRCBaSe 2.0, som kan påverka utredning och behandling av patienter med tjock- och ändtarmscancer och som kan ligga till grund för kliniska studier. Dessutom kommer vi fortsätta att studera hur samsjuklighet, hereditet, socioekonomiska faktorer och nationellt ursprung påverkar sjukdomsförlopp, handläggning och prognos. Detta kommer att kunna hjälpa oss att kunna ge en förbättrad mer individanpassad vård samt att säkerställa att jämlik vård bedrivs.

CRCBaSe har en egen hemsida

Projektets nytta för patienter

Målet är att förbättra vården och prognosen för patienter med tjock och ändtarmscancer. Genom denna unika nationella kohort kommer vi att kunna identifiera riskgrupper som kan vara betjänta av screening eller annan behandlingsregim. Resultaten kommer även att kunna påverka sjukvårdsorganisationen i Sverige då vi kommer att studera om jämlik vård bedrivs och om centralisering kan förbättra prognosen. CRCBaSe är en unik datalänkning tack vare den nationella täckningen och styrkan i de svenska registren. Med detta material har vi möjlighet att besvara frågor som tidigare inte har kunnat adresseras och presentera generaliserbara resultat. CRCBaSe har redan genererat ca 10 publikationer och den uppdaterade datalänkningen beräknas vara färdigbearbetad före årsskiftet. Vi kommer således inom kort framtid kunna börja med de planerade studierna.